Gehrmans Musikförlag

Kontakt

  Verksamhetsområde

  Återförsäljare av noter
  Förlag med tryckrättigheter
  Hyresmaterial
  Körmusik
  Orkestermusik / Kammarmusik
  Pop
  Undervisningsmaterial
 • Licensieringskontakt

  För frågor om arrangemang, trycktillstånd och synk kontakta: Stefan Eklund, stefan.eklund@gehrmans.se
  För frågor om hyrmaterial och orkester kontakta: hire@gehrmans.se
  För att beställa: order@gehrmans.se
 • Övrigt

  Gehrmans Musikförlag är idag ett av Nordens ledande musikförlag inom området seriös musik, och har kontor i Stockholm och Helsingfors (dotterbolaget Fennica Gehrman). Förlaget bildades 1893 och arbetar främst med körmusik, orkester- och kammarmusik, kyrkomusik och musikpedagogiskt material.

  Förlagets repertoar omfattar bl.a. det som tidigare var Warner/Chappell Music Scandinavias katalog (inklusive Nordiska Musikförlaget) inom det seriösmusikaliska området samt Sveriges Körförbunds förlag. Bland tonsättarna återfinns många av Sveriges främsta, från Hugo Alfvén och Lars-Erik Larsson till nutidens stora upphovsmän. Gehrmans har också samarbetat med en rad framstående musikpedagoger som t.ex. Carl-Bertil Agnestig och Åse Söderqvist-Spering.

  Sommaren 2004 övertog Gehrmans Air-Chrysalis notverksamhet med bland annat den klassiska POP-serien. Gehrmans är orkesterrepresentant åt ett antal utländska förlag, återförsäljare av andra förlags utgåvor och administratör av tryckrätter åt bl.a. Universal Music Publishing.

  Övrig kontakt:
  förnamn.efternamn@gehrmans.se

Kataloger

Gehrmans Musikförlag

Nedan finner du en lista över de musikförlag som Gehrmans Musikförlag administrerar.
 • Abr Hirschs Förlag
 • Breitkopf & Härtel
 • Choragus
 • Deutscher Verlag für Musik
 • Facett Musikförlag
 • Famous Music Corp
 • Körlings Förlag
 • Lutfisken
 • Nordiska Musikförlaget
 • Proprius Musik
 • PWM Edition
 • Pygmé Musikförlag AB (Povel Ramel)
 • Sveriges Körförbunds Förlag