Kontakt

  Verksamhetsområde

  Förlag med tryckrättigheter
  Körmusik
 • Licensieringskontakt

  Noter från Verbum administreras av Wessmans Musikförlag.

Kataloger

Verbum Förlag

Nedan finner du en lista över de musikförlag som Verbum Förlag administrerar.
 • Frikyrkliga Studieförbundet
 • Förlagshuset Gothia
 • Gleerups Förlag
 • Gummessons Bokförlag/musikförl
 • Ohlssons Förlag AB Håkan-
 • Svenska Missionsförbundets Förlag