Vill du starta ett musikförlag?

Ett musikförlag kan sägas uppstå i den stund någon åtar sig att företräda en musikskapare och dennes musik samtidigt som parterna upprättar ett avtal – ett musikförlagsavtal.

Musikförlagsavtal

Musikförlagsavtalet bör vara skriftligt.

Musikförläggarna har tillsammans med upphovspersonernas båda organisationer SKAP (Sveriges kompositörer och textförfattare) och FST (Föreningen Svenska Tonsättare) förhandlat fram ett standardförlagsavtal. Musikförlagsavtalet kan du ladda ner här.

Detta standardavtal innehåller alla de delar som bör finnas med i ett avtal mellan musikskapare och musikförlag.

 

Bolagsformen

Ett musikförlag kan bedrivas i alla slags bolagsformer. Diskutera gärna med en revisor eller jurist om vilken bolagsform som passar bäst för just dig och din verksamhet.

 

Stim-anslutning

För att kunna inkassera upphovsrättslig ersättning måste musikförlaget anslutas till Stim (eller något annat upphovsrättsligt sällskap). Anslutningen till Stim innebär att musikförlaget uppdrar åt Stim att bevaka utföranderättigheter och mekaniska rättigheter. Läs mer om vad Stim gör och hur du ansluter dig här.

OBS. Anslutningen till Stim innebär inte att du som musikförlag automatiskt blir medlem i Musikförläggarna. Läs mer om medlemskap i Musikförläggarna här.