Hyresmaterial

Noter för orkesterverk levereras normalt på hyresbasis. Det innebär att man får hyra partitur och komplett stämmaterial till verket som man ska framföra. Nothyran baseras normalt på durata: ju längre verk desto högre hyra. Man betalar per framförande enligt en bestämd tariff. En amatörorkester har lägre tariff än en professionell orkester.

För inspelningar där hyresmaterial används har man som regel en fast tariff per inspelad minut. För musikdramatiska verk gäller särskilda bestämmelser.

Om man överväger att framföra/hyra ett verk, brukar man kostnadsfritt kunna få låna partitur till påseende under en begränsad tid för att kunna avgöra detta.

Det är vanligt att ett förlag har olika representanter för sina hyresmaterial i olika länder: till exempel att ett tyskt förlag har en representant i Sverige dit svenska orkestrar vänder sig för att beställa hyresmaterial från det tyska förlaget, och vice versa.