Intervju Eric Hasselqvist

Intervju med Eric Hasselqvist

Musikförläggarnas föreningsstämma den 21 april 2017 valdes Eric Hasselqvist som ny ordförande för föreningen. Eric har suttit i styrelsen sedan 2006 och jobbar till vardags som vd för Publishing Company TEN och som CFO för TEN Music Group. Han tar över ordförandeklubban efter Monica Ekmark som har suttit på posten sedan 2009.

Stort grattis till rollen som ny ordförande! Hur känns det?

– Det känns väldigt bra, jag känner mig ovanligt motiverad faktiskt. Sen är det såklart extra kul att få ett förtroendeuppdrag, då känns det som att man förhoppningsvis vet vad man håller på med. Men det är klart att det är en utmaning att efterträda en så stark ordförande som Monica Ekmark.

Hur ser du på ditt uppdrag som ordförande i Musikförläggarna?

– Jag har ju varit vice ordförande i några år, men skillnaden är väl att ordföranderollen är mer sammankallande och innebär mer samarbete med alla som jobbar på Musikförläggarnas kansli i Stimhuset.  Annars är styrelsens och ordförandens roll som vanligt att bevaka musikförlagens intressen och hålla oss väl positionerade nu när det sker så många förändringar i vår omvärld.  Skap och FST har heltidsordföranden som också är dessa föreningars ansikten utåt i de flesta sammanhang. Vi har däremot en vd, Elisabet Widlund, som har den rollen, och vår styrelse fungerar mer som en normal bolagsstyrelse, även om det är en väldigt aktiv och engagerad styrelse med många arbetsgrupper och liknande.

Vad kommer du, med din expertis, kunna tillföra styrelsearbetet (och i rollen som ordförande)?

– Jag tycker att jag hänger med ganska bra i den tekniska utvecklingen, som är ett viktigt område idag. Inom TEN Music Group har vi också artistverksamhet och skivutgivning, och det kan vara en fördel att som förläggare ha en inblick i vad som händer på skivsidan. En grej som är väldigt bra med styrelsen och föreningen som helhet är att det finns expertis inom alla specialområden, så är det något man inte kan så finns det alltid någon annan som har koll på det.

Ser du några tydliga utmaningar för förlagsbranschen?

– En uppenbar utmaning är att få till en bra ersättningsnivå för streamad musik och video, men även att hålla uppe värdet på musik generellt. Alla produkter som digitaliseras brukar tendera att falla i pris med tiden, och det är inte självklart att ett premiumabonnemang på Spotify kommer att kosta 99 kr/månaden i all framtid. Så det är inte bara andel av intäkten det handlar om utan totalvärdet också. En annan utmaning är den snabba förändringstakten inom collecting society-världen, och vad det får för konsekvenser för våra medlemmar.

Är det någon fråga du brinner särskilt mycket för?

– Jag tycker att det allra viktigaste är att Musikförläggarna har en öppen attityd till förändring och att vi hänger med i utvecklingen, både vad det gäller teknik och nya affärsmodeller. Om man har grundinställningen att kontinuerlig förändring numera är ett normaltillstånd, så behöver man heller inte bli stressad över att allt inte är lika lugnt och förutsägbart som förr. Att vi egentligen inte har en aning om hur branschen ser ut om 3–5 år gör inte så mycket, man hinner anpassa sig under resans gång.

Vilka är föreningens viktigaste uppgifter nu och framåt?

– Musikförläggarna är en branschorganisation, och vi är till för våra medlemmar, så de ekonomiska frågorna som exempelvis olika ersättningsnivåer och snabba och transparenta penningflöden är väldigt viktiga. En annan viktig sak är att tydliggöra upphovspersonernas och förlagens viktiga roll i branschen, vilket vi till exempel gör med vår gala Musikförläggarnas Pris. Men fortfarande ser man journalister använda sig av ord som ”skivförlag” och liknande. Annars har vi redan en väldigt bra verksamhet med en lagom blandning av ekonomiska frågor, upphovsrätt och kommunikationsaktiviteter. Om man läser verksamhetsberättelsen för 2016 så blir man nästan förvånad över hur många aktiviteter som hinns med på ett år. Det är ju ändå en ganska liten organisation.

Namn:  Eric Hasselqvist
Ålder: 51
Började i branschen: 1991 på Sonet Grammofon
Arbetar till vardags som: Förläggare på Publishing Company Ten och CFO på Ten Music Group.
Intressen: Mycket skogsbruk på senare år, jag har skogsägarexamen och motorsågskörkort!
Lyssnar på: Hits på jobbet, men hemma blir det mycket 80-tal som Pet Shop Boys och New Order, men jag har kompletta samlingar med 10cc och Supertramp också.