Intervju med Eva Karman Reinhold

2013-05-06

Den 17 april 2013 valdes Eva Karman Reinhold in i Musikförläggarnas styrelse.

Eva har gått musiklinjen på Södra Latin och är utbildad producent. Hon har tidigare jobbat på Stim, Gazell och varit förlagschef på MNW. År 2004 startade hon förlaget Smilodon Songs.

Parallellt har hon studerat juridik och svenska samt jobbat ett par år med musik-/nöjesjuridik på en advokatbyrå. Idag är hon åter egenföretagare samtidigt som hon gör klart sin juristexamen.

Eva är också initiativtagare till gruppen SIMPL (Swedish Independent Music Publishers Liaison), en arbetsgrupp inom Musikförläggarna för mindre oberoende förlag.

 

Hej Eva och grattis till platsen i styrelsen! Hur ser du på ditt uppdrag som styrelseledamot i Musikförläggarna?
– Tack tack! Musikförläggarna är en kompetent och ambitiös organisation som spelar en viktig roll för såväl sina medlemmar som musikbranschen i helhet. Jag är glad och stolt över att ha fått medlemmarnas förtroende och ser mycket fram emot uppdraget. Det är ett imponerande arbete som görs av kansliet, styrelsen och olika arbetsgrupper. Vissa resultat av detta arbete syns tydligt utifrån, som t.ex. Musikförläggarnas pris, men det mesta är av mer strukturell karaktär, som dock berör och främjar helt centrala delar av förlagens verksamhet. Föreningen är till för sina medlemmar och jag vill som styrelseledamot vara lyhörd och fånga upp de frågor som medlemmarna anser vara av betydelse, där föreningen kan vara behjälplig.

 

Vad kommer du, med din expertis, kunna tillföra styrelsearbetet?
– Min bakgrund är musiken och independentsektorn av branschen, både förlag och skivbolag, både som anställd och som egenföretagare. Detta, tillsammans med mina juridiska kunskaper, kan förhoppningsvis vara en tillgång för styrelsen och för föreningen som helhet. Initiativet till SIMPL (Swedish Independent Music Publishers Liaison) togs i syfte att skapa ett forum för de mindre oberoende förlagen inom föreningen, främst för frågor relaterade till rättighetsorganisationer och licensiering. Självklart känner jag ett särskilt ansvar att bevaka frågor ur de mindre förlagens perspektiv, så att fler aspekter belyses. I övrigt har jag ett stort intresse av exportfrågor, utbildning och gränsöverskridande samarbeten.

 

Ser du några tydliga utmaningar för förlagsbranschen?
– Att verka i musikbranschen idag är en utmaning i sig… Mer specifikt tror jag det är viktigt att försöka hålla sig uppdaterad om den tekniska utvecklingen och aktivt jobba för licensieringsmodeller som både är effektiva och ekonomiskt hållbara. Samtidigt måste förlagen fortsätta vara kreativa och ta egna initiativ för att skapa nya intäktskällor.

 

Varför är Musikförläggarna viktiga för sina medlemmar?
– Alla branschorganisationer är en viktig kunskapsresurs för sina medlemmar, och Musikförläggarna är ett särskilt bra exempel på detta. Den kanske viktigaste funktionen föreningen har är att vara språkrör och samlande organ för bevakning av frågor av gemensamt intresse för medlemmarna.

 

Vilka är föreningens viktigaste uppgifter nu och framåt?
– Musikförläggarna har en viktig uppgift i att såväl granska som stötta upphovsrättsorganisationernas (främst Stim och NCB:s) verksamhet, så att rättighetsförvaltningen sköts på bästa sätt. Upphovsrätten är fundamental för upphovsmännens och därmed förlagens verksamhet, så vi måste fundera över vad vi kan göra för att hos allmänheten och beslutsfattare öka kunskapen om upphovsrättens roll och funktion. Det är också viktigt att vi tar en aktiv roll som remissinstans i relevanta politiska frågor, såväl nationellt som på EU-nivå.

—————————–

FAKTA

Namn: Eva Karman Reinhold

Ålder: Föddes 1971

Började i branschen: Tänkte redan på musiklinjen att jag ville jobba mellan kreatörerna och branschen, eftersom jag uppfattade ett glapp däremellan. Genom en producentutbildning kom jag i kontakt med personer på Stim och MNW. Fick sommarjobb på Stim som 20-åring och blev därefter fast anställd. Efter ett par år blev jag erbjuden att aktivera och driva MNW:s förlag. Sen fick jag möjlighet att jobba med Dag och Rune på Gazell. År 2004 startade jag Smilodon.

Arbetar till vardags som: Egenföretagare. Smilodon är en del av min firma Karman Innovative Consulting. Musikförlag, viss utgivning, samt musikjuridiska tjänster.

Intressen: Musik har haft en viktig roll i mitt liv sedan jag var liten. Är intresserad av ganska mycket men särskilt språk och skrivande, mänskligt beteende, löpning, resor, juridik och maltdrycker.

Lyssnar på: Väldigt blandat. Mycket rock. Periodvis blir det dock bara P1 och demos. Igår lyssnade jag på Metallica, Patti Smith, Willie Nelson, Thin Lizzy, Steely Dan, Teenage Fanclub, Olle Ljungström, Entombed, samt Veronica Maggios ”Välkommen in”.