Intervju med Gunnar Helgesson

2012-02-21

Han har en bakgrund som konsertproducent på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och är själv utbildad solosångare – användbara erfarenheter han har med sig in i förlagsarbetet. I Musikförläggarnas styrelse representerar han notförlagen, och att lyfta fram de frågor som rör den typen av musikförläggande ser han därför som ett stort ansvar. Möt Gunnar Helgesson, vd för Gehrmans Musikförlag och ledamot i Musikförläggarnas styrelse.

 

Hej Gunnar! Du är sedan ett par år ledamot i Musikförläggarnas styrelse och anslöt till musikförlagsbranschen 2009, från en bakgrund som konsertproducent på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Vad fick dig att byta karriär?
– Jadu, när jag blev kontaktad om det här jobbet så hade jag nog ganska många fördomar om vad det innebar att jobba med förlagsverksamhet. Men hur det nu var så blev jag väldigt nyfiken på, att så att säga, titta in bakom kulisserna och det gjorde inte mitt intresse mindre. Byta karriär – ja, egentligen så är det ett enda långt flöde från det att musiken lämnar upphovsmannen till att det når lyssnaren. På den vägen är det lite olika bitar som ska falla på plats och där vi runt omkring musiken har lite olika roller. Tidigare jobbade jag i skedet där den sista biten ska falla på plats – att musikern/artisten får det forum och ges de omständigheter där den kan möta sin publik med musiken. Nu har jag tagit mig till ett tidigare skede i processen och jobbar med den bit, eller länk som vi väljer att se på det på förlaget, där upphovsmannens musik eller utgåvor ska placeras för sina forum, så att det i slutändan når användaren/publiken/lyssnaren.

 

Du hade själv solosång som huvudämne när du pluggade på KMH och RCM London och är en aktiv sångare. Hur överför du dessa kunskaper in i förläggararbetet?
– Fördelen med musikstudier och erfarenhet från aktivt och professionellt musicerande är att du har med dig den djupa förståelsen av musikskapande samtidigt som du vet vad som krävs för att ett framförande och konsert ska bli bra. Jag känner att det är en fördel att ha med sig denna erfarenhet och förståelse när vi gör våra överväganden. Förhoppningsvis leder det till bättre beslut för att flödet jag talade om tidigare ska bli starkare och bättre så att förlaget blir till än mer gagn för upphovsmannen och exploatering av dennes musik.

 

Hur ser du på din roll hos Musikförläggarna?
– Det musikförlag jag jobbar på till vardags är vad många väljer att kalla för notförlag. Det av den enkla anledningen att den musik vi i stort representerar och jobbar med kräver någon form av notmanuskript för att överhuvudtaget bli framförd och inspelad. I styrelsen är jag nu den enda representanten för denna typ av förlagsverksamhet och det gör att jag känner ett stort ansvar för att bevaka och belysa ärendena från det perspektivet.

Efterhand som jag kommit in i förlags- och styrelsearbetet har jag också blivit allt för medveten om det enorma behovet av att sprida kunskap och förståelse om upphovsrätt. Det är nästan så att informationsbehovet känns avgrundsdjupt. Det enda sättet att på något sätt övergreppa gapet är att alla känner och tar ansvar, har med detta på sina agendor och när tillfälle ges, för upp frågan i de forum man befinner sig. Musikförläggarna stöder Musiksverige vars uppdrag bl a är att jobba med lobbying för detta – det är bra – men det räcker inte på långa vägar.

 

Hur viktig roll tycker du att Musikförläggarna har idag?
– Ja mot bakgrund från svaret innan, så kan jag tänka mig att Musikförläggarnas roll är viktigare än någonsin. Vårt samhälle förändras ju också så snabbt att om vi ska kunna värna någon upphovsrätt värd namnet, måste vi ligga i framkant för att möta behoven och kraven som kommer från de nya förutsättningarna. Där tror jag vi har allt att vinna på att samlas under Musikförläggarna och samverka kring branschfrågor och branschutveckling. Den vinkel vi nu får belyst av Daniel Johansson om teknikutveckling från förlagsperspektiv är ett exempel på kunskap som vi har ett forum för genom Musikförläggarna. (Digitalbrevet går ut till anställda på Musikförläggarnas medlemsförlag red.anm.)

 

Framtidsvisioner? Vad står högst på agendan i stort den närmaste tiden?
– För mig handlar det om att stärka fokuseringen på att utveckla möjligheterna för exploatering av konst-, kör- och kyrkomusik samt öka potentialen för musikförlagen att nå ut med material för musikundervisning i alla dess former och genrer. Kunde vi sedan i Sverige hitta formerna för typ ett NCB för trycklicensiering som majorbolagen kan acceptera. Då har vi definitivt åstadkommit en förändring och en förenkling. Men det är en nöt att knäcka det vill jag lova.

—————————–

FAKTA

Namn: Gunnar Helgesson

Ålder: 46 år

Arbetar till vardags som: vd på Gehrmans Musikförlag.

Lyssnar på just nu: Both Sides Now med Joni Mitchell kan jag aldrig höra för mycket på. Finns som synk på den fantastiska dansfilmen The Rain av koreografen Pontus Lidberg. Finns att köpa på Dansmuseet.