Intervju med Kerstin Mangert Sturk

2013-05-06

Den 17 april valdes Kerstin Mangert Sturk in i Musikförläggarnas styrelse.

Kerstin arbetar som fristående konsult med inriktning på utveckling – från strategisk nivå till handgripligt förändringsarbete.

Hon har tidigare erfarenhet från Stim där hon jobbat med upphovsrättsförvaltning i ledande befattningar inom strategisk affärsutveckling och ekonomi samt projekt inom IT och omorganisering, både nationellt och internationellt.

Kerstin var en av initiativtagarna till bildandet av ICE – Stims och PRS gemensamma verkdokumentationsdatabas. Idag fokuserar hon på utmaningarna och behovet av vidareutveckling generellt inom musikbranschen.

Kerstin sitter även i styrelsen för Gehrmans Musikförlag.

 

Hej Kerstin och grattis! Du har ju som bekant inte jobbat i förlagsbranschen tidigare. Vilka är dina tidigare relationer till den?
– Tack. Mina första kontakter med förlagsbranschen hade jag under min tid som ekonomichef på Stim. Flera förlag efterfrågade bättre analyser efter avräkningar och prognoser för kommande avräkningar. Vissa förlag hade svårt att stämma av betalningar från Stim/ncb mot de avräkningshandlingar och filer de fick.

Jag tror att det var under den tiden mitt intresse riktigt vaknade till att jobba med verksamhetsutveckling. Hur effektiviserar man processer och system inom företaget utan att suboptimera och bara flytta problem vidare i värdekedjan; i det här fallet vidare till upphovsmän och musikförlag? I olika utvecklingsprojekt på Stim har jag därför jobbat nära både representanter från musikförlagen såväl som representanter från upphovsmannaleden; inte minst under min tid som fördelningschef på Stim då en reformering av fördelningsreglerna genomfördes och togs i bruk 2007.

Som en av initiativtagarna till att skapa ICE – det samägda bolaget med PRS för gemensam administration av verkdokumentation i en central verkdatabas – verkade jag som utvecklingschef och samarbetade med IMPA och svenska förlagsrepresentanter i samma syfte – att effektivisera processer för att öka kvaliteteten på det tekniska informationsutbytet i hela värdekedjan.

Jag har alltså suttit ”på andra sidan” och jobbat för förlagen och upphovsmännen.

Sedan 2011 är jag ledamot i Gehrmans styrelse, där jag fått ytterligare insyn i de utmaningar förlag ställs inför idag, men även de möjligheter som finns.

 

Hur ser du på ditt uppdrag som styrelseledamot i Musikförläggarna?
– Jag känner stor ödmjukhet inför styrelseuppdraget i Musikförläggarnas förening och jag är mycket inspirerad att få hugga tag i de frågeställningar som är i fokus i föreningen och kanske väcka några nya till liv. Det är både modigt och klokt att ta in en annan typ av kompetens och därmed öka dynamiken och bredda diskussionerna i styrelsen. Jag är väldigt tacksam och stolt över att det blev jag.

 

Vad kommer du, med din expertis, kunna tillföra styrelsearbetet?
– Mitt främsta bidrag i styrelsen blir att jag just kommer från ”den andra sidan” och genom det dels kan stärka Musikförläggarnas roll som en av ägarföreningarna i Stim att verka för en stark upphovsrättsorganisation för musik i Sverige och dess konkurrenskraft internationellt – det gynnar alla. Dels att förbättra förlagens roll som kravställare på den service som erhålls från Stim/ncb, men även vad förlagen själva kan göra för att förenkla administrationen för Stim/ncb.

Jag gillar också att ställa de där ”dumma” frågorna som öppnar upp för diskussioner och stimulerar till nytänkande. Andra har framhållit att jag har en god analytisk förmåga och ett strategiskt tänkande. Min bakgrund från ekonomiområdet hoppas jag också kommer till användning.

 

Ser du några tydliga utmaningar för förlagsbranschen?
– Förlagsbranschen, liksom hela musikindustrin, står inför stora utmaningar i att det sker ständiga förändringar snabbare och snabbare. Det är viktigt att vara proaktiv och att därmed kunna påverka sin roll både globalt och lokalt – ibland glömmer vi bort det senare. Det gäller för både stora och mindre musikförlag att hitta de mest effektiva arbetssätten och nätverken för att nå ut till sin marknad och att finna en långsiktig strategi för sin verksamhet som tål att kortsiktiga mål ofta behöver ändras.

Teknikutvecklingen förändrar musikanvändningen och förlagen utvecklar rättighetsstrukturer därefter. Inom detta område ser jag det som mycket viktigt att man samarbetar med upphovsrättssällskapen och granskar lösningarna ur ett makroperspektiv. Det finns en risk att det byggs upp alltför komplexa strukturer av rättigheter som blir dyra att administrera, svåra för musikanvändaren att förstå och inte bidrar till att finna hållbara betalningsmodeller. Att just finna hållbara betalningsmodeller är den största utmaningen för hela musikindustrin.

En annan utmaning är att ständigt förfina kommunikationskanalerna till nya och befintliga upphovsmän för att öka insikten om det mervärde ett musikförlag bidrar med i ett samarbete och i förlängningen vikten av att upphovsrättsskydda sina verk. Jag tror också att musikförlagen skulle tjäna på att ytterligare förtydliga eller göra mer lättillgängligt vilka tjänster de säljer till upphovsmän.

 

Vilka är föreningens viktigaste uppgifter nu och framåt?
– Jag har just läst Musikförläggarnas verksamhetsberättelse för 2012 och jag är enormt imponerad över hur mycket föreningen åstadkommit och bredden av olika aktiviteter som genomförts under året.

Att föreningen redan idag jobbar med många viktiga frågor som är av gemensamt intresse för medlemmarna är uppenbart och det tycker jag att föreningen ska fortsätta med. Många av de prioriterade frågorna behöver man arbeta långsiktigt med såsom att stärka upphovsrättens ställning.

Om det är något föreningen kan fokusera mer på är det att på ett balanserat sätt kommunicera föreningens viktigaste budskap, vad föreningen gör och vilken insats musikförlagen gör i musiklivet till en vidare krets.

—————————–

FAKTA

Namn: Kerstin Mangert Sturk

Ålder: 49 år

Började i branschen: 1986 som sekreterare på Stims marknadsavdelning

Arbetar till vardags som: Konsult med fokus på utveckling, analysarbete men även ledarskap och kommunikation

Intressen: Lika mycket som jag gillar att resa långt bort till udda resmål älskar jag att påta hemma i trädgården. Min dotter, min stora familj och härliga vänner förgyller i övrigt min lediga tid, men att fördjupa sig i släktforskning är inte heller fel.

Lyssnar på: Det finns mer jag gillar än inte gillar. Just nu lyssnar jag in mig på en nyinköpt samlingsbox av Fleetwood Mac inför höstens konsert. Jag älskar mitt fysiska musikbibliotek!! Annars är jag lite av en periodare och lyssnar till och från på 70-talets rock, funk, soul och disco, 80-talets synth och pop uppblandat med lite klassiska stycken, techno och dagens låtar. Några jag ständigt återkommer till är Lenny Kravitz, Police/Sting, Thelonius Monk, Stephen Simmonds, Led Zeppelin, Depeche Mode, Mothers Finest. Kommer aldrig kunna sitta still till Doobie Brothers och deras Long train running…