Intervju med Lars Karlsson

2011-03-30

Lars Karlsson arbetar till vardags som vd på Warner/Chappell Music Scandinavia. Karriären som musikförläggare började 1987 på nuvarande Peermusic.

 

Vad skulle du säga har varit de mest påtagliga förändringarna i förlagens arbete och roll de senaste tio åren?
– Spontant skulle jag säga att den största förändringen är att förlagen nu är mer aktiva och delaktiga i att arbeta med att finna nya licensieringsmodeller. När jag kom in i styrelsen så kunde vi förlita oss helt på den struktur som rådde på marknaden och som hanterades av STIM och NCB. I dag har den nya utvecklingen (digitalmarknaden) drivit fram så många nya möjligheter som musikbranschen generellt inte riktigt har lyckats ta vara på. Förlagen måste arbeta bredare – både tillsammans med sällskap som STIM och NCB (som är oerhört viktiga för oss!), men också till viss del på egen hand. När det gäller det kreativa arbetet så tycker jag inte att det har förändrats speciellt mycket – möjligen är det fler förlag som jobbar mer aktivt, kreativt nu än då.

 

Hur ser du på ditt uppdrag i styrelsen – glädjeämnen, svårigheter, resultat? Vad är er viktigaste uppgift just nu?
– Styrelseuppdraget är ju ett förtroendeuppdrag. Jag känner faktiskt en väldig stolthet, men också en stor ödmjukhet inför det faktum att våra medlemmar har gett mig förtroendet. Den största svårigheten är att hinna med att sätta sig in i alla frågor. Tyvärr sker det på bekostnad av fritid, och då framför allt helger. Förlagens viktigaste uppgift just nu är att vara med och påverka hur licensieringsmodeller och intäktsströmmar skall se ut i framtiden. Därför är Musikförläggarnas medverkan i STIM:s, NCB:s styrelser liksom styrelsen i den internationella musikförläggarföreningen, ICMP, oerhört viktig. Jag tycker att vi gör ett mycket bra arbete i dessa föreningar. Viktigt är också att vi kan behålla kompetens i vår egen styrelse och på vårt kansli. Två nyckelpersoner i SMFF:s verksamhet är styrelsens ordförande, samt kanslichefen. Vår nuvarande ordförande, Monica Ekmark, och kanslichefen Nutta Hultman gör ett helt otroligt bra arbete, vilket borgar för att vi kan vara med att påverka i den utsträckning vi vill.

 

Hur kan medlemmarna dra bäst nytta av sin förening, tycker du?
– Att utnyttja all den samlade kunskap och erfarenhet som självklart inte bara finns hos styrelsen och kansliet. Jag tycker att vi generellt har en god sammanhållning och ett bra utbyte av kunskap och erfarenhet inom föreningen, även om det alltid går att göra vissa saker bättre. Jag brukar slås av vilken enorm samlad kunskap föreningen besitter när vi samlas på exempelvis stämmor. Det är inspirerande, och man lär sig faktiskt alltid något nytt i de diskussioner eller debatter som då uppstår.

 

Vad tror du blir den största utmaningen för musikförlagen de närmaste fem åren?
– Jag återgår till mitt resonemang om licensieringsmodeller och intäktsströmmar. Kartan för sällskap som STIM och NCB kommer att ritas om radikalt under den kommande femårsperioden. Förlagen kommer ha en mycket viktig roll och kommer att vara med och styra den utvecklingen. Det är inte helt okomplicerat eftersom det finns många intressen att ta hand om, inte bara inom förlagsledet, utan också när det gäller upphovsmännens intressen. Utan upphovsmän så är vi ju ingenting, och utan väl fungerande sällskap så har jag svårt att se hur förlagen ska kunna klara sig. Utmaningen består i att finna så många gemensamma nämnare för alla intressen som möjligt, så att vi kan driva utvecklingen på ett bra sätt.

—————————–

FAKTA

Namn: Lars Karlsson

Ålder: 49 år

Arbetar till vardags som: VD på Warner/Chappell Music Scandinavia. Mitt ansvarsområde är Norden, samt Baltikum. Warner/Chappell driver, till skillnad från någon av våra konkurrenter, även kontor i Finland, Norge och Danmark.

Startade karriären inom musikförlagsbranschen på Peermusic (hette Southern Music på den tiden…) 1987. Halkade in i förlagsbranschen via att jag försökte mig på en karriär som låtskrivare och artist (spelade i ett band). Lika misslyckad som – med all rätt! – min karriär som låtskrivande artist blev, lika lyckad (hittills) har min karriär som musikförläggare blivit! Det kan jag tacka dåvarande Peer-chefen Hasse Skoog för.

Favoritmusik: -Oj, oj, oj… det går inte att rabbla allt jag lyssnar på och gillar. Husgudarna är (och kommer nog att förbli) David Bowie, Peter Gabriel och Kate Bush. Men jag lyssnar som sagt på väldigt mycket! I ”all hemlighet” är jag väldigt svag för italiensk musik, har både Eros Ramazzotti och Laura Pausini på min Spotifylista. Men jag går också mot mycket hårdare toner. Jag vet att räkneverket i min iTunes har markerat flest lyssningar på Rammsteins ”Du hast”…den gillar jag för att produktionen måste vara en av världens bästa någonsin!