Intervju Martin Ingeström

Musikförläggarnas föreningsstämma den 21 april 2017 valdes Martin Ingeström in som ny ledamot i styrelsen. Martin inledde sin karriär i musikbranschen 1979 och arbetar idag som vd för Universal Music Publishing.

Hur ser du på ditt uppdrag som styrelseledamot i Musikförläggarna?

– Det ska bli spännande och intressant att komma tillbaks till styrelsearbetet, jag har ju varit med tidigare men av förklarliga skäl varit borta från styrelsearbetet sen sammanslagningen av Universal och Sweden Music. Monica Ekmark, som representerat Universal Music Publishing och som har suttit som styrelseordförande i åtta år, har gjort ett fantastiskt jobb.

– Jag känner mig väldigt taggad och motiverad inför arbetet att jobba för våra medlemmar och våra låtskrivares skull. Jag får sätta mig in i frågorna en efter en och se till att kompetensen bibehålls.

Vad kommer du, med din expertis, kunna tillföra styrelsearbetet?

– Jag kommer ju från den kreativa sidan och har haft mycket direktkontakt med våra låtskrivare och artister så förhoppningsvis har jag stor förståelse för de frågor som de gärna ser att vi jobbar med. Dessutom har jag efter alla år som vd haft mycket internationella kontakter vilket också gör att jag tror mig ha en bred kompetens gällande de internationella frågorna.

Ser du några tydliga utmaningar för förlagsbranschen?

– Den enskilt största frågan är naturligtvis att se till att våra upphovspersoner får skäligt betalt för nyttjandet av det de skapat och fortsätta arbetet med att få fram budskapet om hur central och viktig själva kompositionen är för det färdiga resultatet.

– Fler och fler vill också vara med och dela på kakan när det gäller de samlade intäkterna runt musik och förlagen måste bestämt tillvarata sina och sina upphovspersoners intressen. Om vi ska fortsätta finnas som bransch måste vi slåss för våra upphovspersoners bästa och på så sätt vinna deras förtroende.

Vilka är föreningens viktigaste uppgifter nu och framåt?

– Se ovan. I övrigt ska jag som sagt sätta mig in i de frågor som nu ligger på bordet, vi måste se till att vi tillvaratar samtliga medlemmars intressen, oavsett storlek och inriktning. Sen ska vi naturligtvis se till så att vi fortsätter göra den bästa prisgalan i världen…och på så sätt hedra våra fantastiska upphovspersoner.

Namn:  Martin Ingeström
Ålder: 59
Började i branschen: 1979
Arbetar till vardags som: vd för Universal Music Publishing AB
Intressen: Musik, vin, skidåkning och lite golf samt AIK
Lyssnar på: Allt! Just nu Father John Misty