Intervju med Monica Ekmark

2011-03-30

Musikförläggarnas ordförande, Monica Ekmark, halkade in i musikbranschen på ett bananskal och tycker fortfarande att hon har världens längsta sommarjobb. Hon uppmanar medlemmarna att aktivt dela med sig av sina kunskaper för att påverka och tycker att den största utmaningen är att öka respekten för upphovsrätten.

 

Vad skulle du säga har varit de mest påtagliga förändringarna i förlagens arbete och roll de senaste tio åren?
– Inom populärmusikområdet är notutgivning inte längre den primära uppgiften för de flesta förlag. Den stora utmaningen är istället att på annat sätt addera mervärde åt upphovsmännen och deras låtar. Förlagen måste idag vara mycket mer flexibla i sitt arbetssätt än förr och hela tiden omvärdera och förnya metoderna. Det är bara fantasin som sätter gränserna för vad man som musikförlag kan göra för sina upphovsmän; vi måste göra skillnad.

 

Hur ser du på ditt uppdrag i styrelsen – glädjeämnen, svårigheter, resultat? Vad är er viktigaste uppgift just nu?
– Jag är oerhört glad och stolt över att medlemmarna gav mig förtroendet att leda föreningen. Tänk att det redan gått två år sedan jag den där soliga morgonen i april 2009 gick ut till Stikkans grav på Djurgården och där bad honom att ge mig ett tecken ifall han INTE tyckte att jag skulle anta utmaningen… Jag känner stor ödmjukhet inför uppgiften. Att alltid försöka bära hela förlagskollektivets hatt är min parroll.

– Jag försöker att inte fokusera på svårigheter men om jag nu måste nämna något är nog det faktum att dygnet inte har fler timmar som gör att jag ibland känner mig begränsad. Utöver Nuttas (Hultman, kanslichef på Musikförläggarna, reds.anm.) alla andra fantastiska egenskaper och talanger har hon också en dokumenterat mycket god psykoanalytisk förmåga och hon påminner mig ständigt om vikten av att hinna med att reflektera. De uppgifter som jag anser är av största vikt för föreningen just nu och som vi bör fokusera på är:

  • att på alla tänkbara sätt vara med och påverka så att resultatet av den strukturomvandling (där bl.a. fragmentering av rättigheter ingår) som branschen går igenom just nu på bästa möjliga sätt gynnar så många som möjligt av våra medlemsförlag;
  • att driva påverkansarbete, såväl internt som externt, för att få till stånd förenklade licensieringsmodeller. Framtidens modeller måste vara flexibla och kunna anpassas till snabbt förändrade marknadsvillkor, en marknad i ständig förändring;
  • att genom vårt engagemang i den nya branschsamlande musikorganisationen Musiksverige bedriva politiskt påverkansarbetet i sådan riktning att föreningsmedlemmarnas intressen på bästa möjliga sätt tillvaratas.

 

Hur kan medlemmarna dra bäst nytta av sin förening, tycker du?
– Det är svårt för förlagen och dess anställda att hinna med att ta till sig all information som fullkomligt väller in över oss. Jag hoppas att föreningen, med styrelsen och kansliet i spetsen, kan hjälpa till att sortera och att vi genom vårt engagemang inom viktiga områden ser till att den fördjupade kunskapen kommer alla medlemmar till del. Om man som enskild medlem delar med sig av såväl sina åsikter som egna erfarenheter kan man i allra högsta grad vara med och påverka föreningens riktning och utveckling. Ett sätt att göra det är att engagera sig i någon av föreningens arbetsgrupper. Ett annat är att ta direktkontakt med personalen på kansliet eller med någon av oss i styrelsen.

 

Vad tror du blir den största utmaningen för musikförlagen de närmaste fem åren?
– Vi vet alla att vi inte kommer få tillbaka glansdagarna där gränsen för guldskiva låg på ett värde motsvarande försäljning av 50 000 fysiska exemplar och där var och varannan artist uppnådde det målet. Istället måste vi vara med och se till att nya sätt att sprida och använda musik bli möjliga och att genom förenklade licensieringsmodeller och kostnadseffektiva centraliserade verkdatabaser se till att upphovsmännen och våra medlemmar får bästa möjliga avkastning. Om det innebär att vi t.ex. bör samlicensiera upphovsrättigheter med artist- och producenträttigheter ser jag inga hinder till det.

– UPPHOVSRÄTTEN är förutsättningen för all vår verksamhet! Utan tvekan och helt utan konkurrens är vår främsta uppgift att med alla tänkbara insatser arbeta för att respekten för upphovsrätten bibehålls – hörde jag ökar?! – NU KÖR VI!

—————————–

FAKTA

Namn: Monica Ekmark

Ålder: 53 år

Styrelseroll: Ordförande sedan 2009. Varit med i styrelsen sedan 1999.

Arbetar till vardags som: General Manager på Universal Music Publishing tillsammans med ett stort härligt inspirerande gäng med mycket kompetens och stort musikintresse.

Startade karriären inom musikförlagsbranschen på 70-talet under Stikkan Andersons vingar. Uttrycket att halka in på ett bananskal är en mycket bra beskrivning på hur jag började min karriär i branschen. Under gymnasietiden blev jag mycket god vän med Stikkans dotter Marie Ledin och på sommaren efter gymnasiet fick jag frågan om jag ville sommarjobba på kontoret. Som varande en av Hep Stars och ABBAs största fans fanns det ju bara ett svar på den frågan; wow! Vilket drömjobb och lön därtill! Första dagen jag travade in på kontoret på Nybrogatan – Svenne Hedlund öppnade dörren! – var och är fortfarande en av de lyckligaste dagarna i mitt liv. Jag är fortfarande på mitt sommarjobb – världens längsta?!

Lyssnar på just nu: Mycket på den musik vi på Universal jobbar med just nu bl a Oskar Linnros, Daniel Adams-Ray, The Ark, Orup och Carl Norén. Har alltid ett extra varmt hjärta och öra för allt som skapats av Benny och Björn. Under senare år har jag även börjat smyga in ett öra på klassisk musik.