Frågor och svar om licensen

Här nedan hittar du vanliga frågor och svar om Musikförläggarnas mikrolicens

Vad innefattar licensen?

Licensen är en icke-exklusiv upplåtelse som ger dig som användare rätten att publicera hela eller delar av upphovsrättsskyddade musikaliska verk/låtar i textform, notform eller ackord (grafiska rättigheter) på din webbsida eller blogg. Mikrolicensen omfattar sajter baserade i Sverige. Antalet låtar på sidan ska vara begränsat och publiceras i ett icke-kommersiellt syfte. Din webbsida eller blogg får ha max 10 000 unika besökare per år. Kortare användning av enstaka verk/låtar under en begränsad tid kan också rymmas inom licensen. Licensen gäller ej i reklamsammanhang eller sammanhang som kan upplevas som stötande, till exempel religiösa, politiska eller pornografiska.

 

Vilka är rättighetshavarna?

Det är upphovspersonerna till låten/verket som är rättighetshavare. Alltså, den eller de personer som har skrivit melodin och texten, låtskrivarna. Om låtskrivaren har valt att anlita ett musikförlag som hjälp för att hålla koll på dennes rättigheter så är musikförlaget också en rättighetshavare. Musikförlaget agerar då som mellanhand när låten används i olika sammanhang. Många låtar består av flera olika låtskrivare och musikförlag.

 

Vem administrerar licensen?

Licensen administreras av branschorganisationen Musikförläggarna. Licensen har skapats för att låtskrivarna ska kunna få betalt för den användning av låttexter, ackord och noter som sker på webben i begränsad omfattning och som det tidigare inte funnits något enkelt sätt att teckna licens för. Med licensen så blir det nu lättare för dig som äger en webbsida eller blogg att få tillstånd att publicera låttexter, ackord och noter. Genom att lägga upp licensmärket på din webb eller blogg så ser dina besökare att du tecknat licens och därmed stödjer de låtskrivare som skapar musiken.

 

Vem får ersättningen?

De pengar som genereras av licensen går till rättighetshavarna, alltså upphovspersonerna och deras musikförlag. Musikförläggarna som administrerar licensen tar inte ut någon administrationsavgift.

 

Vad anses som stötande sammanhang?

Licensen gäller ej för webbsidor eller bloggar som kan upplevas som stötande. Enligt upphovsrättslagen så är det upp till varje enskild upphovsperson att bestämma i vilket sammanhang musiken och låttexterna ska få publiceras (kallas ideell rätt). Låtskrivarna har alltså en rätt att bli tillfrågade vid användning av musiken i sammanhang som kan upplevas som stötande, till exempel religiösa, politiska och pornografiska sammanhang. Detta gäller även reklamsammanhang, som till exempel för en produkt, organisation eller ett företag. Låtskrivarna kanske inte vill bli förknippade med ditt företag eller din produkt, hur bra den än kan tänkas vara.

Om du vill använda musik i något av dessa sammanhang, oavsett form (låttexter, ackord, noter eller ljudinspelning), så söker du tillstånd direkt hos rättighetshavarna, alltså låtskrivarna eller deras musikförlag. Du kan vända dig till administratören för hjälp med kontaktuppgifter.

 

Vad menas med användning i begränsad omfattning?

Med användning i begränsad omfattning menas att musiken i detta fall används i mindre sammanhang där det inte är applicerbart med en vanlig grafisk licens (som musikförlagen administrerar). Exempelvis så kan publiceringen nå en mindre begränsad publik, publiceras under en kortare period eller i en begränsad form. Publiceringen ska också vara i icke-kommersiellt syfte.

 

Hur lång tid får materialet ligga uppe?

Licensen tillåter i en begränsad omfattning publicering av låttexter, ackord och noter så länge den årliga avgiften för licensen betalas. Tillståndet gäller alltså i tolv månader från och med tecknandet av avtalet. Du som licenstagare är skyldig att rapportera till Musikförläggarna om musiken nyttjas på annat sätt än vad licensen täcker. Exempelvis om sajten får ett ökat antal besökare, använder ett ökat antal låtar eller ändrar karaktär så att sammanhanget musiken finns i förändras. Detta rapporterar du till administratören via mejl. Om du icke rapporterar detta så kan licensen dras in. Villkoret för licensen är att korrekt titel och namn på kompositör/textförfattare anges i samband med publiceringen via en så kallad copyrightnotis. Om så icke görs så upphör licensen.

Musikförläggarna har rätten att ta tillbaka hela eller delar av licensen under licensens tid om rättighetshavaren kräver detta.

 

Hur gör jag om jag vill använda låttexter, ackord och noter som inte innefattas av licensen?

Om nyttjandet av musiken överskrider Mikrolicensen, så ska tillstånd (en grafisk licens) sökas hos rättighetshavarna, alltså i första hand musikförlaget eller hos låtskrivarna direkt om de ej har ett musikförlag. För att få reda på till vem du vänder dig för tillstånd kontakta administratören.

Tillstånd direkt från rättighetshavarna ska sökas när låttexter, ackord och noter ska användas i:
– större, offentliga sammanhang
– kommersiella sammanhang för en produkt, företag eller organisation
– religiösa eller politiska sammanhang
– publiceras i kommersiella utgåvor och publika sammanhang.

Att licens har tecknats med rättighetshavarna visas genom en copyrightnotis som anger vilka rättighetshavarna är, alltså upphovspersonerna och deras musikförlag.

Om du är osäker på om din webbsida omfattas av Mikrolicensen eller inte kontakta administratören.

 

Hur länge är licensen giltig?

Licensen gäller löpande i ett år från det datum licensen tecknades under förutsättning att nyttjandet eller sammanhanget för sajten/bloggen inte ändras. Villkoret för att licensen ska gälla är också att en så kallad copyrightnotis för varje låt finns tillgängligt vid publiceringen.

Du som licenstagare är skyldig att rapportera om musiken nyttjas på annat sätt än vad Mikrolicensen täcker. Exempelvis om sajten får ett ökat antal besökare, ökat antal låtar eller ändrar karaktär så att sammanhanget musiken finns i förändras. Detta rapporterar du till administratören via mejl. Om du icke rapporterar detta så kan licensen dras in.

 

Varför måste jag uppge rättighetsinformation (copyrightnotis)?

Enligt upphovsrättslagen så är det varje enskild upphovspersons rätt att bli namngiven i samband med publiceringen av dennes verk. (Det kallas ideell rätt.) Att ange vem som är rättighetshavare underlättar också för andra som vill använda låttexter, ackord och noter. Copyrightnotisen ger information om vem/vilka som har skrivit låten och visar vart man vänder sig för att få använda låten.

Copyrightnotisen anger både låtskrivaren och om denne representeras av ett förlag. Om en låtskrivare inte har anlitat ett förlag så anges ofta ”manus” eller ”copyright control” och då ska tillstånd sökas direkt från upphovspersonen själv.

Exempel 1: Text och musik Evert Taube © Universal Elkan & Schildkneckt AB administreras av Gehrmans Musikförlag AB

Exempel 2: Text och musik Taylor Swift & Max Martin & Johan Schuster © Sony/ATV Music Publishing Scandinavia & Kobalt Music

Exempel 3: Text och musik Sarah Dawn Finer & Peter Hallström © manus & BMG Chrysalis Scandinavia AB

För korrekt copyrightnotis kontakta administratören.

 

Vad händer om jag inte längre vill ha låttexter, ackord eller noter på min webbsajt efter att jag tecknat licensen?

Licensen sägs upp genom att kontakta administratören. Vid licensens upphörande ska samtliga låttexter, ackord och noter som är upphovsrättsligt skyddade tas bort från sajten. Observera att licensen förnyas automatiskt om du ej säger upp den 1 månad innan licensperioden löper ut.

 

Om återkallande av licens

Musikförläggarna förbehåller sig att återkalla licensen om villkoren för licensen överträds, ägaren av sajten/bloggen inte anmäler in förändrande förhållanden i exempelvis antalet besökare, antalet låtar eller om sajten/bloggen ändrar karaktär så att sammanhanget musiken finns i förändras. Licensen kan också återkallas om ägaren till sajten inte har korrekt copyrightnotis i samband med publiceringen eller om rättighetshavarna till låten kräver att publiceringen ska upphöra.

 

Gäller även licensen om jag vill trycka upp texten på inbjudan, broschyr eller allsångshäfte?

Nej, licensen innefattar endast publicering på Internet i en begränsad omfattning. Om man vill trycka upp text, ackord eller noter så ska tillstånd sökas från rättighetshavarna, dvs. låtskrivaren eller dennes musikförlag. Kontakta Musikförläggarnas kansli för kontaktuppgifter.

Enligt upphovsrättslagen får kopiering/tryckning av enstaka exemplar förekomma för privat bruk när syftet med kopieringen är att tillgodose ett rent personligt intresse eller behov. Du får till exempel kopiera/trycka eller nedteckna en text, ackord och not och ge till din bästa kompis, ditt syskon, dina föräldrar, din partner och dina barn, men i princip inte till någon annan. Dessa kopior får endast användas i privata sammanhang, till exempel i hemmet. Observera att du till exempel inte får ge en kopia till en kollega, en kurskamrat, en medlem i din kör, en bandkompis eller en avlägsen släkting.

 

Betyder licensen att jag även får spela upp musik på min webbsajt/blogg?

Nej, licensen omfattar endast de grafiska rättigheterna av ett musikaliskt verk. Alltså, text, ackord och not för publicering på Internet. För att få publicera ljudfiler eller strömma musik på Internet så behöver du tillstånd både från rättighetshavarna för låten (låtskrivarna och deras musikförlag) och från rättighetshavarna av den inspelning som du vill använda, vanligtvis skivbolaget eller artisten som gjort inspelningen. Genom Stim kan du teckna en musiklicens för webben som säkerställer att låtskrivarna och förlagen får ersättning. För att få kontaktuppgifter till skivbolagen/artisten som äger inspelningen kontakta Ifpi.

 

Jag har inte text, not eller ackord på hela låtar på min webbsajt utan endast citat. måste jag teckna licens?

Ja, du måste teckna licens även om du publicerar citat. I vissa enstaka fall kan den lagstadgade citaträtten åberopas. Läs om det här.

 

Hur mycket kostar licensen?

Mikrolicensen för text, ackord och not gäller i tolv (12) månader från tecknandet av licensen och kostar 300 kr per år inklusive moms. Licensen förlängs automatiskt så länge ingen av parterna säger upp den. Vid förändrad omständighet, exempelvis i ökat antal besökare, ökat antal låtar eller om karaktären på sajten/bloggen ändras så är licenstagaren skyldig att rapportera detta. Detta rapporterar du till administratören via mejl. Om du inte rapporterar så kan licensen dras in.

 

Hur ser mina besökare att jag har tecknat licens?

När du tecknar licens för din sajt/blogg så erhåller du ett licensmärke som du kan publicera på sajten/bloggen för att visa att du ersätter upphovspersonerna för användandet. En korrekt utformad copyrightnotis publicerad tillsammans med låten är också en indikation på att en licens har tecknats med rättighetshavarna.

 

Vad är upphovsrättsligt skyddad musik?

Upphovsrättslagen finns till för att säkerställa att personer som skapat något som andra vill ta del av ska få ersättning för det arbete som de utfört. Upphovsrätten gäller så snart verket har skapats fram till och med det 70:e året efter upphovspersonens död. När en låt skapas så får låtskrivaren inte lön som anställda får utan ersättning utbetalas i stället när låten används i olika sammanhang. Det kan exempelvis spelas offentligt på konserter, i radio eller tv, i butikslokaler, på hotell och restauranger. Musiken kan användas i reklam- och spelfilmer eller i tv-serier, tryckas som noter eller som text i böcker. Inspelningar av musik kan också säljas i fysiska exemplar, som downloads eller strömmas genom olika musiktjänster. Genom olika licensieringsmodeller får upphovspersonen ersättning i den utsträckning som musiken används. Det betyder att låtskrivaren inte får någon inkomst alls från vissa låtar men också att andra låtar genererar en betydande inkomst om de blir riktigt populära och når en stor publik.

Efter att skyddstiden om 70 år har gått ut så blir musikverket fritt att använda utan ersättning till rättighetshavarna och därmed behöver man inte heller söka tillstånd om man vill använda det. Däremot så ska alltid upphovspersonens namn omnämnas i samband med publiceringen även om skyddstiden löpt ut. Det är en del av låtskrivarens ideella rätt att kopplas samman med verket denne har skapat.

 

Hur vet jag om jag har upphovsrättsligt skyddad musik på min webbsajt?

Upphovsrätt uppstår så snart ett konstnärligt verk har skapats och gäller till och med det 70:e året efter upphovspersonens död. Om upphovspersonen har varit avliden i mer än 70 år så är verket fritt och kan användas utan att söka tillstånd eller erlägga ersättning till upphovspersonernas efterlevande. Upphovrätten är alltså knuten till upphovspersonens livstid och har ingenting med när låten skrevs. Upphovspersonen ska kunna försörja sig på de låtar den skapar under sin livstid. Skyddstiden gör att dennes barn också kan få del av ersättning av vad föräldern skapade.

Det betyder att 2016, så ska upphovspersonen ha varit avliden sedan 1945 för att musiken ska kunna användas utan tillstånd. I annat fall så är musiken fortfarande upphovsrättsligt skyddad.

För att få reda på när upphovspersonen dog så rekommenderar vi en sökning på Internet. Wikipedia har oftast bra information. Du kan också kontakta Stim eller Musikförläggarnas kansli.

Efter att skyddstiden om 70 år har gått ut så blir musikverket fritt att använda utan ersättning till rättighetshavarna och därmed behöver man inte heller söka tillstånd om man vill använda det. Däremot så ska alltid upphovspersonens namn omnämnas i samband med publiceringen även om skyddstiden löpt ut. Det är en del av låtskrivarens ideella rätt att kopplas samman med verket denne har skapat.

Jag har en icke-kommersiell webbsida/blogg. Hur många låtar får jag lägga upp enligt licensen?

Du får lägga upp ett fåtal låtar i sin helhet med låttext, ackord och/eller i notform. Om du använder dig av delar av låtar så kan du få publicera fler låtar än så. Likaså om materialet endast ligger uppe under en begränsad tid (max en månad).

Om du vill använda många låtar så söker du tillstånd direkt hos rättighetshavarna, alltså musikförlagen eller låtskrivarna direkt om de inte har något musikförlag. Kontakta Musikförläggarnas kansli för kontaktuppgifter.

 

Teckna Musikförläggarnas mikrolicens HÄR!

Mer info:
Musikförläggarnas mikrolicens.
Vem kan teckna licensen?Teckna mikrolicens – steg för steg