2018 01 10

Ny tariff för antologihonoraret

Antologihonoraret justeras i enlighet med den procentuella förändringen av konsumentprisindex (KPI).

Grundhonoraret i musikantologiavtalet uppgår för perioden 1 januari 2018 – 30 juni 2018 till 72,02 kronor för musikantologier med ett omfång upp till 80 sidor och till 61,60 kronor för musikantologier överstigande 80 sidor.