2012 04 23

Telebolagen ska inte ta lagen i egna händer

Telebolagen bör inte avgöra vilka lagar som gäller på internet, det kan alla skriva under på.

Men det blir fallet när lagliga tjänster som Skype blockeras, samtidigt som man inte agerar mot olagliga sajter som The Pirate Bay. IT-minister Anna-Karin Hatt kan omöjligt ha en viktigare uppgift just nu än att garantera demokrati, rättsordning och skydd av den enskildes rättigheter även på internet, skriver internetdebattören Per Strömbäck.

Missa inte Per Strömbäcks debattartikel i Svenska Dagbladet. Strömbäck är redaktör för Netopia – forum för digitala samhällsfrågor.

Du läser hela debattartikeln på SvD.se!