Internationellt

ICMP

Musikförläggarna är medlemmar i ICMP – International Confederation of Music Publishers, det internationella organet för världens musikförläggare. ICMP har huvudkontor i Bryssel, Belgien och företräder 34 organisationer från hela världen, varav 23 är europeiska organisationer, samt IMPA.
http://www.icmp-ciem.org

 

IMPA

IMPA (International Music Publishers Association) arbetar från Schweiz och är en branschorganisation för de stora internationella musikförlagen; Sony/ATV, Universal Music Publishing och Warner/Chappell Music.

 

Förlag i andra länder

Musikförläggarnas motsvarighet i andra länder listar sina medlemsförlag på följande länkar: