Rapporteringstjänst för kränkningar och sexuella trakasserier

Rapporteringstjänst

Musikförläggarna startade i mars 2018 rapporteringstjänsten ”Jag rapporterar”. Till tjänsten kan den som upplevt kränkningar, sexuella trakasserier och övergrepp i musikbranschen vända sig. Det går även bra att vända sig till rapporteringstjänsten om man bevittnat att någon annan utsatts. Syftet med rapporteringen är att sammanställa antalet händelser och att Musikförläggarna på sikt ska kunna sätta in rätt förebyggande insatser.

Det går bra att rapportera incidenter rörande vilken situation och vilken aktör som helst, så länge det är något som skett inom ramen för arbetet. Rapporteringstjänsten är öppen för alla som jobbar på musikförlag. Den som anmäler till rapporteringstjänsten är helt anonym, men om man vill bli kontaktad för att få vägledning kan man välja att ange sina uppgifter. Vägledningen ges av jämställdhetsbyrån Management by Kerstin.

De rapporter som kommer in sammanställs månadsvis till Musikförläggarna och visar enbart antal händelser. Ingen kommer att namnges i sammanställningen, varken den som rapporterar, den som utsatts eller den rapporteringen gäller. Musikförläggarna får heller inte reda på vilket förlag rapporteringen avser.

Använd rapporteringstjänsten här: https://goo.gl/forms/HvXRAQIvfiLbhNro1
Eller via mail/telefon till:
Camilla Wagner, camilla.wagner@mbkerstin.se, 070-0901157
Petra Nedfors, petra.nedfors@mbkerstin.se, 070-9599026

Jämställdhetsbyrån Management by Kerstin har anlitats för att ta hand om rapporteringstjänsten. Management by Kerstin grundades 2013 av jämställdhetskonsulterna Camilla Wagner och Petra Nedfors, som har lång erfarenhet av att driva förändringsarbete för mer jämställda arbetsplatser.