Styrelse
Ordförande: Eric Hasselqvist
Publishing Company TEN
Intervju med Eric
Styrelse
Vice ordförande: Åsa Enström
BMG Rights Management (Scandinavia)
Intervju med Åsa
Styrelse
Skattmästare: Kerstin Mangert Sturk

Intervju med Kerstin
Styrelse
Niclass Björlund
Edition Björlund
Styrelse
Martin Ingeström

Intervju med Martin