Riktlinjer för resestöd

Fastställda riktlinjer för resestöd

Musikförläggarnas styrelse har fastställt riktlinjer för resestöd. Musikförlag är välkomna att söka resestöd för deltag­ande på mässa, sympos­ium eller annat evenemang som Musik­förläggarna beslutat medverka vid, och där musikförlaget exponeras och har personal på plats som arbetar med aktiviteten, exempelvis personal i monter. Resestöd betalas inte ut för aktivitet som i huvudsak utgör branschmingel.

Resestöd kan sökas för som mest två personer per förlag och evenemang och inte för mer än ett evenemang per kalenderår.
För resor i Sverige ersätts 50 % av rese- och hotellkostnaden upp till 3 000 kronor ex moms per person.
För resor inom Europa ersätts 50 % av rese- och hotellkostnaden upp till 5 000 kronor ex moms per person.
För resor i övriga världen ersätts 50 % av rese- och hotellkostnaden upp till 10 000 kronor ex moms per person.

Ansökan om resestöd mailas till , ange ”Ansökan om resestöd” i ämnesraden. I ansökan ska specificeras vilket evenemang ansökan avser och till ansökan ska bifogas underlag som styrker förlagets kostnader