2014 03 24

Dags att ansöka om notutgivnings- stöd

Från och med nästa tisdag, den 1 april 2014, kan Stimanslutna musikförlag söka utgivningsstöd för notutgåvor som givits ut mellan 1 januari och 31 december 2013. Observera att det endast är Stimanslutna musikförlag med regelbunden utgivning av noter som kan söka stödet.

Ansökan, som ska göras på Mina Sidor på Stims webbplats, är öppen från 1 april till och med 28 april 2014. Logga in som musikförläggare på www.stim.se/minasidor och klicka på länken Notutgivningsstöd i sidans vänstermeny. På sidan finns även regelverket. Dessa får du gärna läsa igenom innan du gör ansökan. Reglerna är oförändrade sedan förra årets ansökningsomgång.

Precis som förra året är det Stim som administrerar notutgivningsstödet.

För mer information kontakta Mattias Franzén.