Medlemmar

Tack till alla våra medlemmar för att ni hjälper oss att arbeta för en bättre musikbransch!

1_Medlemmar

Ansök om medlemskap

Medlemskap i Musikförläggarna kan sökas av musikförlag och bolag som har svenskt registreringsbevis och som bedriver någon av följande verksamheter.

 1. Bolag som bedriver yrkesmässig musikförlagsverksamhet i Sverige. Med musikförlagsverksamhet menas verksamhet som bedrivs på basis av upphovsrättsavtal med upphovsperson som ger bolaget rätt att tillvarata och representera upphovspersonens upphovsrättigheter till musikaliskt verk enskilt eller i kombination med litterärt verk, och som ger bolaget rätt att inkassera andel av rättighetsintäkter som uppstår när musiken används.
 2. Bolag som bedriver yrkesmässig verksamhet i Sverige i huvudsak på basis av subförlagsavtal eller administrationsavtal med utländskt eller svenskt musikförlag.
 3. Bolag som bedriver yrkesmässig verksamhet i Sverige i huvudsak på basis av licensavtal som ger rätt att ge ut eller på annat sätt tillgängliggöra musiken i grafisk form.

Bolag som söker medlemskap ska ha uppnått en omsättning på minst 30 000 kronor genom att ha uppburit:

 • ersättning genom avräkning från upphovsrättssällskap,
 • intäkter från upphovsrättsliga licensupplåtelser eller
 • intäkter från grafiskt mångfaldigande av musiken i digital eller analog form.

Ansökan om medlemskap behandlas av styrelsen. Styrelsen behandlar ansökan vid nästföljande styrelsemöte. Godkänns ansökan blir bolaget  medlem i Musikförläggarna under förutsättning att insats, medlemsavgift och serviceavgift betalas inom 30 dagar efter det att beslutet om inträde meddelats bolaget.

Insatsen i föreningen är 5 000 kronor (återbetalas inte vid utträde). Årsavgiften är 50 kronor. Den årliga serviceavgiften är differentierad baserat på medlemsbolagets omsättning.

 

Ansök så här

 • Ansök om medlemskap genom att fylla i ansökningsblanketten.
 • Bifoga årsredovisning eller revisorsintyg som styrker att bolaget uppnått ovan nämnd omsättningsgräns.
 • Mejla ansökan till daniel.atala@musikforlaggarna.se eller skicka den med post till Musikförläggarna, Drottninggatan 81A, 111 60 Stockholm.

Har du fler frågor rörande ansökan om medlemskap i Musikförläggarna är du välkommen att kontakta daniel.atala@musikforlaggarna.se

Här hittar du Musikförläggarnas stadgar

Fördelar med att vara medlem

Som musikförlagens enade röst driver Musikförläggarna viktiga branschfrågor gentemot beslutsfattare, myndigheter, övrig musikbransch, media och allmänhet. Vi ger också våra medlemmar tillgång till våra arbetsgrupper där anställda på medlemsförlagen träffas, diskuterar gemensamma angelägenheter, utbyter kunskap och därigenom utvecklar sin kompetens. Vi erbjuder kostnadsfri juridisk hjälp och en rad andra tjänster. Du kan läsa mer om vad vi gör här.

Medlemskapet ger:

Mer koll
Musikförläggarna kan din bransch.

Musikförläggarna ger fördjupad kunskap i viktiga branschfrågor.

Musikförläggarna bidrar till erfarenhetsutbyte mellan medlemsbolagen.

 

Kunskap och kontaktnät
Medlemskap ger kompetensutveckling.

Medlemskap ger möjlighet utbyta branscherfarenheter med kollegor genom medverkan i föreningens arbets- och expertgrupper. Idag har vi arbetsgrupper inom:

 • Dokumentation och Data (DoDa – hanterar frågor kring Stims avräkningar)
 • Inkluderingsgruppen (Ink - arbetar för att främja inkludering och jämlikhet i musikbranschen)
 • Kopiering och Upplåtelse (KU – hanterar frågor kring licensiering av noter och sångtexter)
 • Licensiering och Marknad (LiMa – hanterar frågor kring licensiering och marknad, Stim och NCB)
 • Produktionsmusik (PM – hanterar frågor om musik i audiovisuella produktioner som reklamfilm, företagsfilm, Tv-produktioner, radio m.m.)
 • Swedish Independent Music Publishers Liaison (SIMPL – hanterar frågor som specifikt rör mindre musikförlag med en eller få anställda)

Medlemskap ger tillgång till ett exklusivt kontaktnät av branschkollegor i Sverige och utomlands.

Medlemskap ger kontinuerlig uppdatering i aktuella frågor, bland annat genom "Förlagschefsbrevet".

Medlemskap ger möjlighet att ta del av exklusiv övergripande branschstatistik.

Möjlighet att påverka
Medlemskap ger dig möjlighet att initiera frågor som Musikförläggarna kan driva i egenskap av branschorganisation.

Medlemskap ger möjlighet att representera Musikförläggarna där föreningen är aktiv. Exempelvis i Stims nämnder, kommittéer och arbetsgrupper.

Medlemskap ger möjlighet att delta i det internationella samarbetet inom ICMP (International Confederation of Music Publishers).

 

Tillförlitlighet
Medlem ska hålla en hög etisk standard i sin verksamhet.

Medlem har ansvar och skyldighet att följa Musikförläggarnas uppförandekod.

Medlem ska genom sin verksamhet främja upphovsrätten och jobba för att musikens upphovspersoner får ersättning när musiken används.

 

Tillgång till supporttjänst för jämställdhet
Medlem har tillgång till gratis rådgivning och ledarskapsutveckling i jämställdhetsfrågor. Läs mer här.

 

Möjlighet att vara med på evenemang
Medlem har exklusiv möjlighet att nominera till Musikförläggarnas Pris.

Medlem har möjlighet att ingå i arbetsgrupper i våra olika samarbeten som till exempel Roygalan och Riagalan.

Medlem har möjlighet att köpa rabatterade biljetter på våra evenemang.