Medlemmar

Tack till alla våra medlemmar för att ni hjälper oss att arbeta för en bättre musikbransch!

1_Medlemmar

Ansök om medlemskap

Medlemskap i Musikförläggarna kan sökas av musikförlag och bolag som har svenskt registreringsbevis och som bedriver någon av följande verksamheter.

 1. Bolag som bedriver yrkesmässig musikförlagsverksamhet i Sverige. Med musikförlagsverksamhet menas verksamhet som bedrivs på basis av upphovsrättsavtal med upphovsperson som ger bolaget rätt att tillvarata och representera upphovspersonens upphovsrättigheter till musikaliskt verk enskilt eller i kombination med litterärt verk, och som ger bolaget rätt att inkassera andel av rättighetsintäkter som uppstår när musiken används.
 2. Bolag som bedriver yrkesmässig verksamhet i Sverige i huvudsak på basis av subförlagsavtal eller administrationsavtal med utländskt eller svenskt musikförlag.
 3. Bolag som bedriver yrkesmässig verksamhet i Sverige i huvudsak på basis av licensavtal som ger rätt att ge ut eller på annat sätt tillgängliggöra musiken i grafisk form.

Bolag som söker medlemskap ska ha uppnått en omsättning på minst 30 000 kronor genom att ha uppburit:

 • ersättning genom avräkning från upphovsrättssällskap,
 • intäkter från upphovsrättsliga licensupplåtelser eller
 • intäkter från grafiskt mångfaldigande av musiken i digital eller analog form.

Ansökan om medlemskap behandlas av styrelsen. Styrelsen behandlar ansökan vid nästföljande styrelsemöte. Godkänns ansökan blir bolaget  medlem i Musikförläggarna under förutsättning att insats, medlemsavgift och serviceavgift betalas inom 30 dagar efter det att beslutet om inträde meddelats bolaget.

Insatsen i föreningen är 5 000 kronor (återbetalas inte vid utträde). Årsavgiften är 50 kronor. Den årliga serviceavgiften är differentierad baserat på medlemsbolagets omsättning.

 

Ansök så här

 • Ansök om medlemskap genom att fylla i ansökningsblanketten.
 • Bifoga årsredovisning eller revisorsintyg som styrker att bolaget uppnått ovan nämnd omsättningsgräns.
 • Mejla ansökan till daniel.atala@musikforlaggarna.se eller skicka den med post till Musikförläggarna, Drottninggatan 81A, 111 60 Stockholm.

Har du fler frågor rörande ansökan om medlemskap i Musikförläggarna är du välkommen att kontakta daniel.atala@musikforlaggarna.se

Här hittar du Musikförläggarnas stadgar

Fördelar med att vara medlem

Som musikförlagens enade röst driver Musikförläggarna viktiga branschfrågor gentemot beslutsfattare, myndigheter, övrig musikbransch, media och allmänhet. Vi ger också våra medlemmar tillgång till våra arbetsgrupper där anställda på medlemsförlagen träffas, diskuterar gemensamma angelägenheter, utbyter kunskap och därigenom utvecklar sin kompetens. Vi erbjuder även våra medlemmar förmåner i form av rabatter och exklusiva erbjudanden hos ett antal tjänster och företag. Du kan läsa mer om vad vi gör här.

Medlemskapet ger:

Mer koll
Musikförläggarna kan din bransch.

Musikförläggarna ger fördjupad kunskap i viktiga branschfrågor.

Musikförläggarna bidrar till erfarenhetsutbyte mellan medlemsbolagen.

 

Kunskap och kontaktnät
Medlemskap ger kompetensutveckling.

Medlemskap ger möjlighet utbyta branscherfarenheter med kollegor genom medverkan i föreningens arbets- och expertgrupper. Idag har vi arbetsgrupper inom:

 • Dokumentation och Data (DoDa – hanterar frågor kring Stims avräkningar)
 • Inkluderingsgruppen (Ink - arbetar för att främja inkludering och jämlikhet i musikbranschen)
 • Kopiering och Upplåtelse (KU – hanterar frågor kring licensiering av noter och sångtexter)
 • Licensiering och Marknad (LiMa – hanterar frågor kring licensiering och marknad, Stim och NCB)
 • Produktionsmusik (PM – hanterar frågor om musik i audiovisuella produktioner som reklamfilm, företagsfilm, Tv-produktioner, radio m.m.)
 • Swedish Independent Music Publishers Liaison (SIMPL – hanterar frågor som specifikt rör mindre musikförlag med en eller få anställda)

Medlemskap ger tillgång till ett exklusivt kontaktnät av branschkollegor i Sverige och utomlands.

Medlemskap ger kontinuerlig uppdatering i aktuella frågor, bland annat genom "Förlagschefsbrevet".

Medlemskap ger möjlighet att ta del av exklusiv övergripande branschstatistik.

Möjlighet att påverka
Medlemskap ger dig möjlighet att initiera frågor som Musikförläggarna kan driva i egenskap av branschorganisation.

Medlemskap ger möjlighet att representera Musikförläggarna där föreningen är aktiv. Exempelvis i Stims nämnder, kommittéer och arbetsgrupper.

Medlemskap ger möjlighet att delta i det internationella samarbetet inom ICMP (International Confederation of Music Publishers).

 

Tillförlitlighet
Medlem ska hålla en hög etisk standard i sin verksamhet.

Medlem har ansvar och skyldighet att följa Musikförläggarnas uppförandekod.

Medlem ska genom sin verksamhet främja upphovsrätten och jobba för att musikens upphovspersoner får ersättning när musiken används.

 

Tillgång till supporttjänst för jämställdhet
Medlem har tillgång till gratis rådgivning och ledarskapsutveckling i jämställdhetsfrågor. Läs mer här.

 

Möjlighet att vara med på evenemang
Medlem har exklusiv möjlighet att nominera till Musikförläggarnas Pris.

Medlem har möjlighet att ingå i arbetsgrupper i våra olika samarbeten som till exempel Roygalan och Riagalan.

Medlem har möjlighet att köpa rabatterade biljetter på våra evenemang.

 

Medlemsförmåner
Scandic

Scandic är nordens största hotellkedja med över 280 hotell i sex länder. Nu erbjuder de rabatter på hotellrum och konferenspaket till Musikförläggarnas medlemmar och deras låtskrivare:
- 10 % på hotell
- 10% på mötespaket (konferens)

Erbjudandet gäller i alla länder där Scandic finns och på alla rumskategorier (utom sviter), ink frukost.
Kontakta linus.frobom@musikforlaggarna.se för mer information.

 

BMAT
Musikförläggarna kan nu erbjuda upp 20% rabatt hos monitoreringstjänsten BMAT.

De tillgängliga tjänsterna för våra medlemmar inkluderar:

1. Musikövervakning för TV och radio:

Dygnet runt-övervakning av radio- och TV-kanaler för att identifiera musikanvändning. Interaktiv instrumentpanel för att spåra resultat:
Hjälper förläggare med marknadsföringsaktiviteter.
Jämför rapporter om musikanvändning.
Upptäck potentiellt orapporterade musikanvändningar av programföretag och produktionsbolag.

2. Övervakning av TV-reklam:

Spårar användningen av musik i TV-reklam för att:
Övervaka kampanjer.
Spåra intrång på licensierad musik för kampanjer
Upptäck olicenserad musik i kampanjer
3. Film- och TV-övervakning:

Spårar audiovisuella material där din musik används:
Identifierar användning över hela världen.

4. Youtube-anspråk:

Skannar Youtube-videor och kanaler:
Upptäck eventuell orapporterad användning av din musik.
Gör anspråk på intäkter från orapporterad musik

Kontakta linus.frobom@musikforlaggarna för mer information.

 

ICMP:s anti-piracy-plattform (drivs av MUSO)

Musikförläggarna är medlemmar i den globala musikförläggarorganisationen ICMP (International Confederation of Music Publishers). ICMP representerar musikförläggare från olika länder och regioner runt om i världen med huvudsyftet att främja och skydda musikförläggarnas intressen samt arbeta för en rättvis och hållbar musikindustri globalt.

Tillsammans med MUSO, en av världens ledande specialister inom anti-piracy, har ICMP utvecklat en tjänst för att skydda grafiska rättigheter online.. Anti-piracy-plattformen (APP) är en automatiserad innehållsskyddslösning som identifierar upphovsrättsintrång online, skickar takedown-notiser och ser till att innehållet förblir borta - enligt den så kallade "Take down, stay down”-principen. Tjänsten är särskilt lämpad för notutgivande förlag men kan med fördel användas av alla som har en katalog som kan utsättas för upphovsrättsligt intrång online, till exempel genom olovlig framställning av noter eller andra bearbetningar av verk.

Genom Musikförläggarnas medlemskap i ICMP täcks alla abonnemangsavgifter, och medlemsförlag i Musikförläggarna kan dra nytta av tjänsten till ett kraftigt reducerat pris.

Läs mer och se prislista här >

 

Företagskurs inom generativ AI hos DigJourney

Generativ AI har haft sitt genombrott och bidragit till en explosion av nya tjänster. Nu kan Musikförläggarna erbjuda alla medlemmar 20% rabatt på kursen ”Kom igång med generativ AI" hos utbildnings- och rådgivningsföretaget DigJourney.

På kursen ”Kom igång med generativ AI" utforskas, tillsammans med experten Paulina Modlitba, AI från maskininlärning till dagens generativa språkmodeller. Du kommer att förstå grunderna i generativ AI i allmänhet och lära dig hur du använder och bemästrar några specifika AI-tjänster.

Läs mer om kursen och se kommande kursdatum här >

Kontakta linus.frobom@musikforlaggarna.se för att få tillgång till rabatten