Vad gör ett musikförlag?

musikforlag

Ett musikförlag jobbar med låtar/verk och med de som skrivit musiken och texterna till dessa - musikskaparna. En stor del av verksamheten går ut på att hitta och utveckla duktiga låtskrivare/kompositörer och textförfattare och möjliggöra för dem att helhjärtat ägna sig åt sitt skapande genom att tillvarata och representera rättigheterna till den musik som de gett upphov till. Musikförlaget arbetar för att öka sina musikskapares intäkter, skydda deras rättigheter och är ett stöd i den kreativa processen. Man kan säga att förlaget arbetar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för musikskaparna att kunna fokusera på och leva av sin musik.

I regel har ett musikförlag tre roller; en kreativ, en administrativ och en finansiell.

Om man ska jämföra med ett skivbolag, eller musikbolag som det kallas idag, så kan man säga att ett musikbolag främst jobbar med artister, alltså med de som framför låtarna. Vissa är både musikskapare och artister, som till exempel Veronica Maggio, som både skriver sin egen musik och framför den. Gör man det samarbetar man ofta med både ett musikförlag och ett musikbolag.

Den kreativa rollen

I den kreativa rollen ligger att upptäcka, stimulera, utveckla och stödja duktiga låtskrivare, kompositörer och textförfattare. Musikförlaget fungerar som ett bollplank samtidigt som det hjälper musikskaparna att hitta intressanta samarbeten och att öppna dörrar in i branschen. Man kan se musikförlaget som musikskaparnas representant gentemot till exempel artister, musikbolag, mediebolag, reklambyråer, produktionsbolag och många andra som kan tänkas vilja använda musik. En viktig del i musikförlagets kreativa roll är just arbetet med att placera musiken. Musikförlaget licensierar ut musiken till olika sorters användare inom en rad olika områden. Det kan handla om att få med musiken på en inspelning, i en film, i ett tv-program, i ett dataspel eller kanske i ett reklamsammanhang. Några förlag jobbar också med att ge ut musiken på noter.

En annan viktig del i den kreativa rollen är att låta sina musikskapare skriva ihop med andra musikskapare, för olika projekt eller bara rent utvecklingsmässigt (kallas co-writes). Det är inte ovanligt att musikförlaget bjuder in artister, svenska eller utländska, som letar ny musik, att skriva ihop med någon av de musikskapare som förlaget representerar.

Varje musikförlag har sitt eget nätverk. (Sök bland våra medlemmar för att läsa mer om respektive musikförlag och vilka genrer de jobbar med.)

Den administrativa rollen

Den administrativa rollen består bland annat av att hjälpa musikskaparna att registrera musiken till rättighetssällskap (till exempel Stim, NCB) och se till så att rätt pengar kommer in när musiken använts eller spelats, till exempel vid framförande i radio/tv, konserter, skivförsäljning, nedladdning och streaming via tjänster som till exempel Spotify, Deezer, Apple Music med flera. Genom att hålla koll på var och hur musiken använts kan musikförlaget se om till exempel inkomster saknas från ett visst område eller territorium.

Musikförlaget jobbar också med att hantera tillstånd och licensiering för användning av musiken i till exempel audiovisuella produktioner (synkroniseringar), i spel, i musikdramatiska sammanhang, tryckning av text/noter i olika sammanhang (läs mer om musikanvändning och vilka regler som gäller här). Musikförlaget håller också koll på om någon olovligen har använt eller använder sig av musiken.

Musikförlaget kan även bistå med juridisk hjälp vid eventuella dispyter med andra rättighetshavare.

Den finansiella rollen

Eftersom det kan ta tid innan man som låtskrivare, kompositör eller textförfattare kan börja tjäna pengar på sin musik är det inte ovanligt att musikförlaget erbjuder ekonomisk hjälp. Den kan bestå av alltifrån att till exempel få ett förskott till att bli erbjuden fri tillgång till en studio. Ett förskott är som ett lån på musikskaparnas förväntade, kommande, intäkter.

Musikförlaget brukar också finansiera och producera demoinspelningar (som kan användas i kontakter med till exempel musikbolag), stå för inspelningsutrustning, musikinstrument med mera. Musikförlag som ger ut noter finansierar tryck och distribution.

Utan denna hjälp skulle det för vissa låtskrivare, kompositörer och textförfattare vara svårt att på heltid ägna sig åt sitt skapande.

I regel har ett musikförlag tre roller; en kreativ, en administrativ och en finansiell.

Om man ska jämföra med ett skivbolag, eller musikbolag som det kallas idag, så kan man säga att ett musikbolag främst jobbar med artister, alltså med de som framför låtarna. Vissa är både musikskapare och artister, som till exempel Veronica Maggio, som både skriver sin egen musik och framför den. Gör man det samarbetar man ofta med både ett musikförlag och ett musikbolag.