Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 trädde den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft. Den ersätter PuL (Personuppgiftslagen) och reglerar hur dina personuppgifter får behandlas och ger dig ett starkare skydd. Musikförläggarna har i och med det uppdaterat sin integritetspolicy.

Musikförläggarna samlar enbart in de personuppgifter som vi behöver för att bedriva vår verksamhet eller de uppgifter som du ger oss tillåtelse att behandla. Ibland behöver vi dina personuppgifter för att du ska kunna få relevant information, inbjudningar till seminarier eller annat material från oss som vi vill dela med oss av.

Det är du som äger dina personuppgifter. Du har som registrerad flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Bland annat har du rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och begära att felaktiga personuppgifter rättas. Du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett sådant sätt som du har rätt att förvänta dig oss. Vi säljer aldrig personuppgifter och delar enbart med oss av dem till tredjeparter om det finns en legitim anledning. 

Nedan hittar du en sammanställning av de vanligaste behandlingarna hos oss. Vi sparar aldrig uppgifterna längre än vad som behövs eller, om du har bett oss, raderar dem. Vissa personuppgifter är vi dock tvungna att spara utöver den angivna tidsperioden och det är då annan nationell lagstiftning kräver det av oss. Vi spara även den information som är relevant för att berätta Musikförläggarnas, dess medlemsbolags samt musikbranschens historiska utveckling. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter och om du vill utnyttja någon av rättigheterna i dataskyddsförordningen. Enklast når du oss genom att maila info@musikförlaggarna.se 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk levande person exempelvis namn, kontaktuppgifter, bilder, IP-nummer och så vidare.  

Begreppet behandling är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling, registrering, organisering, strukturering och lagring till ändring, användning eller radering utgör behandling. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Musikförläggarna SMFF ekonomisk förening u p a, org. nr. 702001-4705, 

Hornsgatan 103, Box 17092, 104 62 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för föreningens behandling av personuppgifter.

Medlemsbehandling
Våra medlemmar är alltid företag och de personuppgifter som vi behandlar för våra medlemmar är de som vi behöver för att kunna fullfölja vårt avtal med våra medlemsbolag och de förväntningar som de har på oss. Vi kan därför behöva behandla personuppgifter till anställda hos medlemsbolaget för att du ska kunna:

  • Få del av relevant information från Musikförläggarna
  • Få inbjudningar att delta i evenemang, utbildningar och möten hos Musikförläggarna
  • Få möjlighet att delta i föreningsarbetet genom att representera Musikförläggarna i styrelser, kommittéer, arbetsgrupper och liknande exempelvis inom Stimkoncernen, Bonus Copyright Access, ExMS, Musiksverige, NMU och ICMP 
  • Motta arvode för föreningsuppdrag 

I dessa fall behandlar vi namn, befattning, personnummer, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer), kontouppgifter (t.ex. bankkontonummer), och betalningshistorik. 

Det händer att vi behandlar foton på våra medlemmars anställda eller upphovspersoner som är knutna till medlemsbolag, men då efterfrågar vi alltid samtycke. Om du finns med på något foto och vill återkalla ditt samtycke så når du oss enklast genom att maila info@musikförlaggarna.se

Nyhetsbrev 
Musikförläggarna skickar ut nyhetsbrev till anställda på medlemsbolag och till andra som har valt att prenumerera på det och som därmed också har samtyckt till personuppgiftsbehandlingen via vår webbplats. För att kunna skicka ut nyhetsbrevet behandlar vi endast uppgift om ditt namn och din e-postadress. Om du vill återkalla ditt samtycke och avregistrera dig från nyhetsbrevet kan du göra det här.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill korrigera din e-postadress. Enklast når du oss genom om att maila till info@musikförlaggarna.se

Cookies

Vad är cookies och hur använder vi det?
Vår webbplats www.musikförläggarna.se använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator, mobil eller surfplatta när du besöker en webbplats som använder cookies. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som du använder vid besöket. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Läs mer om cookies på www.minacookies.se/allt-om-cookies/

Musikförläggarna använder Google Analytics på vår webbplats för att mäta statistik över användare, sidvisningar och liknande. Google Analytics använder sex cookies: _ga, _gid, _gat, _utma, _utmz och _utmb. 

Samtycke kan lämnas på olika sätt, exempelvis genom din webbläsare. Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies har du lämnat ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator. Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningar i webbläsaren och stänga av cookies. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Stänga av cookies
Om du inte accepterar användning av cookies på Musikforlaggarna.se enligt beskrivningen ovan kan du ändra dina inställningar i webbläsaren så att inga cookies lagras på din dator. Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningar i webbläsaren och stänga av cookies. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.