2024.01.10
193 000 kronor i musikförlagsstöd har delats ut av Musikförläggarna

Två gånger om året delar Musikförläggarna ut musikförlagsstöd till ett antal projekt, initierade av musikförlag, som syftar till att ge rättighetshavare nya möjligheter och/eller synliggöra upphovsrättens värde och innebörd. Ansökningarna behandlas av en fristående musikförlagsstödkommitté som består av personer med god kännedom om branschen och erfarenhet från exempelvis musikbranschorganisationer, musikbolag och musikförlag.

Musikförlagsstödet, hösten 2023, har delats ut till följande tre projekt:

 • Musikförläggare Sture Borgedahls gärningar & möten 1937-2007 – en biografi
  Mars Music AB
  Syftet är att skapa en bok som skildrar dels hur popmusiken växte fram från slutet av trettiotalet till tvåtusentalet, dels hur musikbranschen främjades under denna tidsperiod genom Sture Borgedahls musikförläggargärningar och spännande år med många möten inom branschen. Boken kommer också att belysa grunden för musikförlagsbranschen från en tid då utgivning och försäljning av noter var i paritet med den växande skivbranschen. Projektet ska mynna ut i en biografi om Sture Borgedahls gärningar och möten inom musikbranschen från 1937 till 2007.
  Projektet beviljades 50 000 kr i stöd.
 • Music For Screens
  OONA AB
  Syftet med projektet är att skapa ett initiativ, ett fundament och en grund för ett årligt återkommande event/festival som lyfter fram kompositörer och musikaliska verk specifikt skapade för rörlig bild. Målet är att belysa det hantverk som ligger bakom varje produktion av specialkomponerad musik till film och TV. Vid eventet planeras en konsert där musik som är komponerad specifikt för film (eller TV-serie) under det senast innevarande året framförs av instrumentalister. I anslutning till konserten kommer ett samtal att genomföras med personer som specifikt har varit med och skapat musiken och filmen som framförs vid konserten. Dessutom planeras ett populärkulturellt samtal mellan relevanta aktörer som berör film- och TV-musik under eventet.
  Projektet beviljades 50 000 kr i stöd.
 • Heartbeats
  Universal Music Publishing
  "Heartbeats" är ett camp i Stockholm för alternativ elektronisk musik. Ambitionen är att lyfta fram kreatörer inom elektronisk musik och skapa en plattform för lokal och internationell talang att kreativt samarbeta, samt att nå ut med sin musik på en global nivå. Målsättningen är att hjälpa en ny generation banbrytande musikskapare att skriva nästa kapitel av svensk musikexportshistoria. Campet kommer att äga rum på Traxton studios, beläget på Söder Mälarstrand i hjärtat av Stockholm – samma studio där Swedish House Mafia skapade historia under 10 års tid.
  Projektet beviljades 93 000 kr i stöd


Kommittén består av:

Anette Hökengren
Lisa Carr, Sensus studieförbund (tidigare Gehrmans)
Therese Hädinggård, TEN Music Group
Johan Hammarbäck, Skap
Sorraya Thoure, Changers Hub Studios
Johan Blixt