2023.01.12
317 800 kr i musikförlagsstöd har delats ut av Musikförläggarna

För andra året i rad har Musikförläggarna, i december 2022, delat ut musikförlagsstöd till ett antal projekt, initierade av musikförlag, som syftar till att ge rättighetshavare nya möjligheter och/eller synliggör upphovsrättens värde och innebörd. Nytt för i år är att ansökningarna behandlats av en fristående musikförlagsstödkommitté bestående av personer med god kännedom om branschen och erfarenhet från exempelvis musikbranschorganisationer, musikbolag och musikförlag.

Musikförlagsstödet har delats ut till följande åtta projekt:

 • “World Symposium on Choral Music (WSCM), Istanbul, Turkiet 2023"
  Bo Ejeby Förlag, Gehrmans Musikförlag, Notfabriken, Wessmans Musikförlag
  Projektet syfte är att sprida kännedom om svensk körmusik internationellt. Detta genom deltagande i det stora internationella körledarsymposiet (WSCM) den 25-30 april 2023.
  Projektet beviljades 107 800 kr i stöd
 • ”Jesu sista sju ord”
  David Media
  Målet med projektet är att ta fram nytt material för en mässa/gudstjänst som församlingar ska kunna använda sig av vid firandet av påsken.
  Projektet beviljades 30 000 kr i stöd.
 • ”Revere Sweden”
  David Media
  Projektet syfte är att bredda utbudet av svensk gudstjänstmusik inom flera genrer. Detta kommer realiseras genom att ge svenska upphovspersoner möjligheten att utveckla sitt låtskrivande i låtskrivar-camps och co-writes med erfarna, internationella låtskrivare.
  Projektet beviljades 30 000 kr i stöd.
 • ”Tonsättarna i rampljuset”
  Gehrmans Musikförlag
  Projektet syftar till att synliggöra Gehrmans upphovspersoner i samband med förlagets 130-årsjubilum. Detta genom att skapa en ny, lättnavigerad och tydlig struktur för information om Gehrmans upphovspersoner på deras hemsida.
  Projektet beviljades 30 000 kr i stöd.
 • ”Sim Salli Surum”
  Isabergs förlag
  Projektet syfte är att sprida ny och utpräglad barnmusik på ett pedagogiskt och lättlärt sätt för att hjälpa barn att förbättra sin motorik genom rytmik – bland annat genom att publicera en ny barnmusikbok.
  Projektet beviljades 30 000 kr i stöd.
 • ”Her Songs Community”
  Sony Music Publishing Scandinavia AB, TEN Songs AB och All About Music Sweden AB
  Projektet syfte är att skapa en mötesplattform (en hemsida) där kvinnliga och icke binära låtskrivare, producenter, kompositörer och musiker lättar ska kunna komma i kontakt med musikbranschens intressenter.
  Projektet beviljades 30 000 kr i stöd.
 • “TEN x ADM”
  TEN Songs
  Målet med projektet är att generera fler kreativa samarbeten mellan svenska kvinnliga låtskrivare och EDM-aktörer i Nederländerna. Detta i syfte av att långsiktigt försöka få in fler kvinnliga låtskrivare på den holländska, ofta mansdominerade, musikmarknaden.
  Projektet beviljades 30 000 kr i stöd.
 • “TEN x Berlin 2023”
  TEN Songs
  Syftet med projektet är att svara mot efterfrågan av svenska låtskrivare i Tyskland. Detta realiseras genom att förlaget investerar i en lägenhet i Berlin (under 2023) där svenska låtskrivare ska kunna bo och jobba under regelbundna perioder. Projektet beviljades 30 000 kr i stöd.

 

Kommittén består av:

Anette Hökengren
Lisa Carr, Sensus studieförbund (tidigare Gehrmans)
Therese Hädinggård, TEN Music Group
Johan Hammarbäck, Skap
Sorraya Thoure, Changers Hub Studios
Johan Blixt