#närmusikentystnar
2017.11.20
#närmusikentystnar

Vi, musikförläggare och ledamöter av Musikförläggarnas styrelse, har alla tagit del av de senaste veckornas berättelser om sexuella trakasserier och bristande jämlikhet i vår bransch. Vårt löfte är nu att agera kraftfullt för att förändra kulturer, beteenden och ojämlika strukturer. Som chefer i musikbranschen, kommer vi att agera som förebilder i detta förändringsarbete. Som ledamöter i branschorganisationen Musikförläggarna, kommer vi att fortsätta att ta ett gemensamt ansvar för den långsiktiga förändring som krävs för att det ska råda lika villkor för alla, oavsett kön, i musikbranschen.

Eric Hasselqvist
Styrelseordförande, Musikförläggarna
VD, Publishing Company TEN

Åsa Enström
Vice styrelseordförande, Musikförläggarna
Vice President Business and Legal Affairs & General Counsel, BMG Rights Management (Scandinavia)

Kerstin Titti Mangert
Skattmästare, Musikförläggarna
Ägare, KMS Business Development

Gunnar Helgesson
VD, Gehrmans Musikförlag

Niclass Björlund
Ägare, Edition Björlund AB

Anette Hökengren
General Manager & Director Film, TV & Advertising, Sony/ATV Music Publishing Scandinavia

Mimmi Bashiri
VD, Extreme Music Scandinavia

Lars Karlsson
VD, Warner/Chappell Music Scandinavia & Warner/Chappell Music Germany

Martin Ingeström
VD, Universal Music Publishing Group

Johnny Tennander
VD, Sony/ATV Music Publishing Scandinavia

Sanken Sandqvist
VD, BMG Rights Management (Scandinavia)
BMG Scandinavia

#metoo #närmusikentystnar