Annonsstöd till musikförlag som ger ut noter
2020.10.06
Annonsstöd till musikförlag som ger ut noter

Musikförläggarna stödjer musikförlags marknadsföring av notutgåvor. Stödet omfattar såväl annonsering i digital som tryckt form.

Stödet betalas ut i efterhand, alltså efter att förlaget har betalat för annonsen i fråga. Om annonsen är publicerad eller inte lägger inte Musikförläggarna någon vikt vid.

Annonsstödet kan erhållas av musikförlag i Sverige som yrkesmässigt och huvudsakligen försäljer notutgåvor av musikaliska verk. Stödet baseras på förlagets intäkter från sin notverksamhet och inte på förlagets totala omsättning.

För att erhålla annonsstöd:
1. Förlaget beställer och betalar annonsen/annonserna.

2. Förlaget skickar in nedanstående dokumentation till Musikförläggarnas kansli. Per e-post till annika.rydell@musikforlaggarna.se eller per post: Musikförläggarna, Box 17092, 104 62 Stockholm.

• Kopia eller skärmdump av annonsen/annonserna.
• Kopia på originalfakturan/originalfakturorna.
• Kort beskrivning av musikförlagets verksamhet och hur mycket musikförlagets intäkter från notutgivning har uppgått till under det senaste räkenskapsåret.
• Faktura på 50 % av annonskostnaden plus moms (30 dagar netto)


Stödets storlek:

Förlagets intäkter från notverksamhet/ Maximalt annonsstöd per förlag per år

0 – 100 000 kr / 4 000
100 001 – 5 000 000 kr / 8 000
5 000 001 – 10 000 000 kr / 15 000
10 000 001 kr eller mer / 20 000