Annonsstöd till musikförlag som ger ut noter
2017.03.03
Annonsstöd till musikförlag som ger ut noter

För andra året i rad stödjer Musikförläggarna musikförlagens marknadsföring av sina notutgåvor genom ett annonsstöd. Stödet omfattar såväl annonsering i digital som tryckt form.

Annonsstödet ges till musikförlag som yrkesmässigt och huvudsakligen säljer notutgåvor av musikaliska verk. Stödet baseras på förlagets intäkter från sin notverksamhet och inte på förlagets totala omsättning.

För att erhålla annonsstöd 2017 går du tillväga enligt följande:

  1. Beställ annons/annonser
  2. Skicka in nedanstående dokumentation till Musikförläggarnas kansli. Antingen via mejl till katarina.hedman@musikforlaggarna.se eller per post till Musikförläggarna, Box 17092, 104 62 Stockholm.
  • Kopia eller ”skärmdump” av annonsen/annonserna
  • Kopia på originalfakturan/originalfakturorna
  • Kort beskrivning av ditt musikförlags verksamhet och hur mycket era intäkter från notutgivning har uppgått till under det senaste räkenskapsåret
  • Faktura på 50 % av annonskostnaden plus moms (30 dagar netto)

Stödets storlek:

Förlagets intäkter (kr)                           Maximalt annonsstöd per förlag under perioden

0- 100 000                                                4 000

100 001- 5 000 000                                  8 000

5 000 001 – 10 000 000                           15 000

10 000 001-                                              20 000