Annonsstöd till notutgivande musikförlag
2023.08.28
Annonsstöd till notutgivande musikförlag

Musikförläggarna stödjer musikförlags marknadsföring av notutgåvor. Stödet omfattar såväl annonsering i digital som tryckt form.

Stödet betalas ut i efterhand, alltså efter att förlaget har betalat för annonsen i fråga. Om annonsen är publicerad eller inte lägger inte Musikförläggarna någon vikt vid.

Annonsstödet kan erhållas av musikförlag i Sverige som yrkesmässigt och huvudsakligen försäljer notutgåvor av musikaliska verk. Stödet baseras på förlagets intäkter från sin notverksamhet och inte på förlagets totala omsättning.

För att erhålla annonsstöd: 

  1. Förlaget beställer och betalar annonsen/annonserna.
  2. Förlaget skickar in nedanstående dokumentation till Musikförläggarnas kansli senast den 15 december 2023. Per e-post till daniel.atala@musikforlaggarna.se eller per post: Musikförläggarna SMFF ekonomisk förening upa Drottninggatan 81A
    111 60 Stockholm.
  • Kopia eller skärmdump av annonsen/annonserna.
  • Kopia på originalfakturan/originalfakturorna.
  • Kort beskrivning av musikförlagets verksamhet och hur mycket musikförlagets intäkter från notutgivning har uppgått till under det senaste räkenskapsåret.
  • Faktura på 50 procent av annonskostnaden plus moms (30 dagar netto).

Stödets storlek:

Förlagets intäkter från                                          Maximalt annonsstöd per förlag
notverksamhet                                                           per år

0 – 100 000 kr                                                                         4 000
100 001 – 5 000 000 kr                                                        8000
5 000 001 – 10 000 000 kr                                                  15 000
10 000 001 kr eller mer                                                         20 000