2020.04.23
Beslut på Musikförläggarnas stämma 2020

Musikförläggarnas årsstämma har utsett Kerstin “Titti” Mangert till ny ordförande efter Eric Hasselqvist. Stämman fattade även beslut om styrelsens och vd:s ansvarsfrihet för året som gått samt godkände årsredovisningen för 2019.

Musikförläggarnas styrelse består av:
Kerstin Mangert, Arctic Rights, Ordförande
Anette Hökengren, Sony/ATV Music Publishing, Vice Ordförande
Filiz Erat Edhlund, Gehrmans Musikförlag, Skattmästare
Niclass Björlund, Edition Björlund, Ledamot
Mona Aghai Berg, RMV Publishing, Ledamot
Martin Ingeström, Universal Music Publishing, Ledamot
Lars Karlsson, Warner Chappell Music Scandinavia, Ledamot
Ellinor Gyllenstierna, oberoende, Ledamot
Jonas Eriksson, Cosmos Music Publishing, Ledamot

Revisorer och revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2020:
Gunilla Wernelind, KPMG, Ordinarie auktoriserad revisor
Gustaf Petersson, KPMG, auktoriserad revisorssuppleant
Per Jonsson, Warner Chappell Music Scandinavia, Ordinarie förtroendevald revisor
Örjan Klintberg, Wessmans Musikförlag, förtroendevald revisorssuppleant

Valberedning för verksamhetsåret 2020:
Rebecca Edwards, Universal Music Publishing, sammankallande
Fredrik Zmuda, The Bank
Atena Banisaid, Sony/ATV Music Publishing