2021.04.20
Beslut på Musikförläggarnas stämma 2021

Musikförläggarnas årsstämma har bland annat beslutat att ersätta ordet ”upphovsman” med ”upphovsperson” i stadgarna §§ 3 och 4 som en del i Musikförläggarnas jämlikhetsarbete samt arbete för en ändring av ordvalet även i lagtext.

Stämman fattade även beslut om styrelsens ansvarsfrihet för året som gått samt godkände årsredovisningen för 2020.

Musikförläggarnas styrelse består av:
Kerstin Mangert, Arctic Rights – ordförande
Anette Hökengren, Sony Music Publishing Scandinavia – vice ordförande
Filiz Erat Edhlund, Gehrmans Musikförlag – skattmästare
Niclass Björlund, Edition Björlund – ledamot
Mona Aghai Berg, RMV Publishing – ledamot
Martin Ingeström, Universal Music Publishing – ledamot
Lars Karlsson, Warner Chappell Music Scandinavia – ledamot
Ellinor Gyllenstierna, oberoende – ledamot
Jonas Eriksson, Cosmos Music Publishing – ledamot

Revisorer och revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2021:
Gunilla Wernelind, KPMG – ordinarie auktoriserad revisor
Gustaf Petersson, KPMG – auktoriserad revisorssuppleant
Per Jonsson, Warner Chappell Music Scandinavia – ordinarie förtroendevald revisor
Örjan Klintberg, Wessmans Musikförlag, förtroendevald revisorssuppleant

Valberedning för verksamhetsåret 2021:
Rebecca Edwards, Universal Music Publishing – sammankallande
Fredrik Zmuda, The Bank
Atena Banisaid, Sony Music Publishing Scandinavia