2021.04.20
Beslut på Musikförläggarnas stämma 2021

Musikförläggarnas årsstämma har bland annat beslutat att ersätta ordet ”upphovsman” med ”upphovsperson” i stadgarna §§ 3 och 4 som en del i Musikförläggarnas jämlikhetsarbete samt arbete för en ändring av ordvalet även i lagtext.

Stämman fattade även beslut om styrelsens ansvarsfrihet för året som gått samt godkände årsredovisningen för 2020.

Musikförläggarnas styrelse består av:
Kerstin Mangert, Arctic Rights - ordförande
Anette Hökengren, Sony Music Publishing Scandinavia - vice ordförande
Filiz Erat Edhlund, Gehrmans Musikförlag - skattmästare
Niclass Björlund, Edition Björlund - ledamot
Mona Aghai Berg, RMV Publishing - ledamot
Martin Ingeström, Universal Music Publishing - ledamot
Lars Karlsson, Warner Chappell Music Scandinavia - ledamot
Ellinor Gyllenstierna, oberoende - ledamot
Jonas Eriksson, Cosmos Music Publishing - ledamot

Revisorer och revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2021:
Gunilla Wernelind, KPMG - ordinarie auktoriserad revisor
Gustaf Petersson, KPMG - auktoriserad revisorssuppleant
Per Jonsson, Warner Chappell Music Scandinavia - ordinarie förtroendevald revisor
Örjan Klintberg, Wessmans Musikförlag, förtroendevald revisorssuppleant

Valberedning för verksamhetsåret 2021:
Rebecca Edwards, Universal Music Publishing - sammankallande
Fredrik Zmuda, The Bank
Atena Banisaid, Sony Music Publishing Scandinavia