2023.04.28
Beslut på Musikförläggarnas stämma 2023

Det beslutades att de ofördelbara medel som stämman föreslogs besluta om är – medel som inte kan fördelas på grund av att det är praktiskt omöjligt eller ekonomiskt oförsvarligt – skulle användas för tillhandahållande av tjänster för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade ändamål som kommer såväl medlemmarna som utanförstående rättighetshavare till del. Stämman beslutade att använda dessa medel till Bokmässan 2023 samt till projekt för att lyfta textförfattande, enligt förslaget.

Stämman fattade även beslut om styrelsens ansvarsfrihet för året som gått samt godkände årsredovisningen för 2022.

Musikförläggarnas styrelse består av:
Kerstin Mangert, Arctic Rights - ordförande
Filiz Erat Edhlund, Gehrmans Musikförlag - vice ordförande
Jonas Eriksson, Cosmos Music Publishing - skattmästare
Atena Banisaid, Sony Music Publishing - ledamot
Erika Eriksson, Extreme Music Publishing - ledamot
Niclass Björlund, Edition Björlund - ledamot
Mona Aghai Berg, All About Music - ledamot
Erik Törnquist, Universal Music Publishing - ledamot
Lars Karlsson, Warner Chappell Music Scandinavia - ledamot

Revisorer och revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2022:
Malin Nilsson, BDO Mälardalen - ordinarie auktoriserad revisor
Sara Königslehner, BDO Mälardalen - auktoriserad revisorssuppleant
Per Jonsson, Warner Chappell Music Scandinavia - ordinarie förtroendevald revisor
Örjan Klintberg, Wessmans Musikförlag, förtroendevald revisorssuppleant

Valberedning för verksamhetsåret 2022:
Peo Nylén, Cosmos Music - sammankallande
Fredrik Zmuda, ALOADED
Isabella Mariano, TEN Songs