2024.04.29
Beslut på Musikförläggarnas stämma 2024

Stämman beslutade bland annat att anta den framtagna, mer omfattande uppförandekoden med större fokus på mänskliga rättigheter.

Stämman fattade även beslut om styrelsens ansvarsfrihet för året som gått samt godkände årsredovisningen för 2023.

Musikförläggarnas styrelse består av:
Kerstin Mangert, Arctic Rights Management - ordförande
Filiz Erat Edhlund, Gehrmans Musikförlag - vice ordförande
Jonas Eriksson, Cosmos Music Publishing - skattmästare
Atena Banisaid, Sony Music Publishing - ledamot
Erika Erikson, Extreme Music Publishing - ledamot
Erik Törnquist, Universal Music Publishing - ledamot
Johan Ekelund, Kobalt Music Scandinavia - ledamot
Lars Karlsson, Warner Chappell Music Scandinavia - ledamot
Niclass Björlund, Edition Björlund - ledamot

Revisorer och revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2023:
Malin Nilsson, BDO Mälardalen - ordinarie auktoriserad revisor
Sara Königslehner, BDO Mälardalen - auktoriserad revisorssuppleant
Per Jonsson, Warner Chappell Music Scandinavia - ordinarie förtroendevald revisor
Örjan Klintberg, Wessmans Musikförlag, förtroendevald revisorssuppleant

Valberedning för verksamhetsåret 2023:
Peo Nylén, Cosmos Music - sammankallande
Fredrik Zmuda, ALOADED
Isabella Mariano, TEN Songs