Beslut på Musikförläggarnas stämma
2018.05.07
Beslut på Musikförläggarnas stämma

Idag hade Musikförläggarna årsstämma där hela styrelsen enhälligt valdes om. Stämman fattade även beslut om styrelsens ansvarsfrihet för året som gått samt godkände årsredovisningen för 2017.

Musikförläggarnas styrelse består av:
Eric Hasselqvist, Publishing Company Ten, Ordförande
Åsa Enström, BMG Rights Management, Vice Ordförande
Kerstin Mangert, Skattmästare
Mimmi Bashiri, Extreme Music, Ledamot
Niclass Björlund, Edition Björlund, Ledamot
Gunnar Helgesson, Gehrmans Musikförlag, Ledamot
Anette Hökengren, Sony/ATV Music Publishing, Ledamot
Martin Ingeström, Universal Music Publishing AB, Ledamot
Lars Karlsson, Warner/Chappell Music Scandinavia, Ledamot

Revisorer och revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2018:
Gunilla Wernelind, KPMG, Ordinarie auktoriserad revisor
Per Jonsson, Warner/Chappell Music Scandinavia, Ordinarie förtroendevald revisor
Gustaf Petersson KPMG, auktoriserad revisorssuppleant
Örjan Klintberg, Wessmans Musikförlag, förtroendevald revisorssuppleant

Valberedning för verksamhetsåret 2018 och 2019:
Christoffer Westerlund, Cosmos Music Publishing
Kattis Bångstad Balenius, Sony/ATV Music Publishing
Caroline Bäuml, Kobalt Music Publishing (ersätter Karin Weldens mandatperiod: t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2019)

Idag hade Musikförläggarna årsstämma där hela styrelsen enhälligt valdes om. Stämman fattade även beslut om styrelsens ansvarsfrihet för året som gått samt godkände årsredovisningen för 2017.

Musikförläggarnas styrelse består av:
Eric Hasselqvist, Publishing Company Ten, Ordförande
Åsa Enström, BMG Rights Management, Vice Ordförande
Kerstin Mangert, Skattmästare
Mimmi Bashiri, Extreme Music, Ledamot
Niclass Björlund, Edition Björlund, Ledamot
Gunnar Helgesson, Gehrmans Musikförlag, Ledamot
Anette Hökengren, Sony/ATV Music Publishing, Ledamot
Martin Ingeström, Universal Music Publishing AB, Ledamot
Lars Karlsson, Warner/Chappell Music Scandinavia, Ledamot

Revisorer och revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2018:
Gunilla Wernelind, KPMG, Ordinarie auktoriserad revisor
Per Jonsson, Warner/Chappell Music Scandinavia, Ordinarie förtroendevald revisor
Gustaf Petersson KPMG, auktoriserad revisorssuppleant
Örjan Klintberg, Wessmans Musikförlag, förtroendevald revisorssuppleant

Valberedning för verksamhetsåret 2018 och 2019:
Christoffer Westerlund, Cosmos Music Publishing
Kattis Bångstad Balenius, Sony/ATV Music Publishing
Caroline Bäuml, Kobalt Music Publishing (ersätter Karin Weldens mandatperiod: t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2019)