2014.02.11
Bonus Presskopia har bytt namn

Bonus Copyright Access representerar 15 bransch- och intresseorganisationer inom områdena fack- och skönlitteratur, läromedel, press, bilder, noter och sångtexter. De ser till att upphovspersoner och deras förlag och utgivare får ersättning när deras verk kopieras för undervisning och för intern informationsspridning inom arbetsplatser.

På musikområdet så innebär det att när kommunen tecknar ett kopieringsavtal med Bonus Copyright Access så får lärare och elever kopiera noter och sångtexter i begränsad mängd för att underlätta undervisningen. Exakt vad man får kopiera och i vilken mängd kan man läsa om på Bonus Copyright Access webbsida.

Eftersom det är lättare att kopiera ett helt musikverk än en hel bok så är det viktigt att vara medveten om avtalets begränsningar. Kopieringen bör inte ersätta inköpet av undervisningsmaterial utan endast komplettera det inköpta materialet. I Sverige har vi i mångt och mycket varit ett föregångsland inom detta område eftersom det i många andra länder inte alls tillåter kopiering av noter och sångtexter.

I samarbete med musikskaparföreningarna FST och SKAP så licensierar Musikförläggarna även rätten att kopiera till musik- och kulturskolan. Bonus administrerar även detta avtal. Eftersom det inom musikundervisningen, till skillnad från grund- och högskolan, enbart är noter som kopieras så är det andra regler gällande i vilken omfattning kopieringen får ske. Vad som skiljer de olika avtalen åt går att läsa i Musikförläggarnas broschyr "Noter och Avtal".

Bonus licensierar även begränsad rätt att kopiera till vissa trossamfund. Avtalet gäller endast vissa kyrkliga böcker. Läs mer om det här.