Carina Brorman är Stims nya styrelseordförande
2017.05.29
Carina Brorman är Stims nya styrelseordförande

På Stims medlemsstämma den 29 maj valdes Carina Brorman till ny styrelseordförande. Ett val som bottnar i Stims ambition att förnya sin verksamhet i en tid när marknaden genomgår stora förändringar. Samtidigt visar verksamheten fortsatta rekordresultat.

2016 blev återigen ett rekordår för Stim. Årsredovisningen visar intäkter på 1,9 miljarder kronor (1,8 miljarder kronor 2015) och under året betalade Stim ut 1,7 miljarder kronor (1,5) till låtskrivare, kompositörer, textförfattare och musikförlag.

Vid Stims medlemsstämma den 29 maj valdes Carina Brorman, tidigare bland annat vice vd på Malmö Musikteater, enhetschef på SVT Syd och kommunikationsdirektör vid SAAB och E.ON Nordic, till ny styrelseordförande. Hon tar över posten efter Kjell-Åke Hamrén, som varit ordförande sedan 2012. Stims vd Karsten Dyhrberg Nielsen är nöjd med medlemmarnas val:

– Det känns mycket bra att Carina Brorman tackat ja till uppdraget som styrelseordförande för Stim. Hennes erfarenheter från både näringslivet och kultursektorn är väldigt värdefulla när Stim rör sig framåt på den nya, digitala och globala marknad som omgärdar musikrättigheter, säger Karsten Dyhrberg Nielsen.

Även Carina Brorman lyfter utmaningarna på musikmarknaden som det lockande med Stims verksamhet.

– Stim har en väl fungerande verksamhet och mycket goda resultat. Samtidigt är det här en bransch som mer än någonting annat präglas av förändring. Jag ser att vi både måste arbeta med att bevara en effektiv kärnverksamhet och att fortsätta utveckla Stims erbjudande gentemot anslutna musikskapare och kunder, i Sverige såväl som internationellt. Det ska bli väldigt roligt att få bidra i det arbetet, säger Carina Brorman.

Stims medlemsstämma 2017 var unik på flera sätt. Flera större förändringar i verksamheten rörande bland annat stadgar, fördelningsregler och anslutningsvillkor var föremål för beslut, till följd av den nya lagen för upphovsrättssällskap som trädde i kraft vid årsskiftet. En stor förändring var att medlemmarna själva för första gången nominerade kandidater till styrelsen, vilket tidigare överlåtits åt medlemmarnas intresseorganisationer FST, SKAP och Musikförläggarna.

Stims styrelse från och med den 29 maj 2017:

Ordförande: Carina Brorman.

Ordinarie ledamöter: Douglas Carr, Hans Fahlin, Dror Feiler, Hannah Gullander, Eric Hasselquist, Martin Jonsson Tibblin, Alfons Karabuda och Elisabet Widlund.

Suppleanter: Annika Dellås, Åsa Enström, Jenny Hettne, Anette Hökengren, Alexandra Nilsson, Åsa Otterlund, Marie Samuelsson och Anders Wollbeck.

Arbetstagarrepresentanter: Annika Falkenäng ordinarie, Eva Botmar 1:a suppleant, Ylva Nordenström 2:a suppleant.

På Stims medlemsstämma den 29 maj valdes Carina Brorman till ny styrelseordförande. Ett val som bottnar i Stims ambition att förnya sin verksamhet i en tid när marknaden genomgår stora förändringar. Samtidigt visar verksamheten fortsatta rekordresultat.

2016 blev återigen ett rekordår för Stim. Årsredovisningen visar intäkter på 1,9 miljarder kronor (1,8 miljarder kronor 2015) och under året betalade Stim ut 1,7 miljarder kronor (1,5) till låtskrivare, kompositörer, textförfattare och musikförlag.

Vid Stims medlemsstämma den 29 maj valdes Carina Brorman, tidigare bland annat vice vd på Malmö Musikteater, enhetschef på SVT Syd och kommunikationsdirektör vid SAAB och E.ON Nordic, till ny styrelseordförande. Hon tar över posten efter Kjell-Åke Hamrén, som varit ordförande sedan 2012. Stims vd Karsten Dyhrberg Nielsen är nöjd med medlemmarnas val:

– Det känns mycket bra att Carina Brorman tackat ja till uppdraget som styrelseordförande för Stim. Hennes erfarenheter från både näringslivet och kultursektorn är väldigt värdefulla när Stim rör sig framåt på den nya, digitala och globala marknad som omgärdar musikrättigheter, säger Karsten Dyhrberg Nielsen.

Även Carina Brorman lyfter utmaningarna på musikmarknaden som det lockande med Stims verksamhet.

– Stim har en väl fungerande verksamhet och mycket goda resultat. Samtidigt är det här en bransch som mer än någonting annat präglas av förändring. Jag ser att vi både måste arbeta med att bevara en effektiv kärnverksamhet och att fortsätta utveckla Stims erbjudande gentemot anslutna musikskapare och kunder, i Sverige såväl som internationellt. Det ska bli väldigt roligt att få bidra i det arbetet, säger Carina Brorman.

Stims medlemsstämma 2017 var unik på flera sätt. Flera större förändringar i verksamheten rörande bland annat stadgar, fördelningsregler och anslutningsvillkor var föremål för beslut, till följd av den nya lagen för upphovsrättssällskap som trädde i kraft vid årsskiftet. En stor förändring var att medlemmarna själva för första gången nominerade kandidater till styrelsen, vilket tidigare överlåtits åt medlemmarnas intresseorganisationer FST, SKAP och Musikförläggarna.

Stims styrelse från och med den 29 maj 2017:

Ordförande: Carina Brorman.

Ordinarie ledamöter: Douglas Carr, Hans Fahlin, Dror Feiler, Hannah Gullander, Eric Hasselquist, Martin Jonsson Tibblin, Alfons Karabuda och Elisabet Widlund.

Suppleanter: Annika Dellås, Åsa Enström, Jenny Hettne, Anette Hökengren, Alexandra Nilsson, Åsa Otterlund, Marie Samuelsson och Anders Wollbeck.

Arbetstagarrepresentanter: Annika Falkenäng ordinarie, Eva Botmar 1:a suppleant, Ylva Nordenström 2:a suppleant.