2015.05.20
Cosmos Music köper Scandinavian Songs

Cosmos Music har i dagarna förvärvat musikförlaget Scandinavian Songs och hela dess verksamhet – inklusive kontoret vid Bysistorget i Stockholm samt de sju studios som förlaget har där.

Scandinavian Songs behåller sitt väl inarbetade namn samtidigt som Cosmos Musics egen förlagsverksamhet kommer att införlivas i bolaget.

– Ända sedan vi renodlade vårt skivbolags huvudfokus till A&R, så har en ordentlig expansion av musikförlagsverksamheten varit högst upp på agendan. I och med förvärvet av Scandinavian Songs så tar vi nu steget fullt ut till att bli det kompletta musikbolag som har varit vår ambition ända sedan början och som vi tror utgör den bästa förutsättningen att bygga fler internationella musikframgångar på, säger Fredrik Ekander på Cosmos Music i UK.

En av de tidigare ägarna, Hans Desmond, kommer att fortsätta i bolaget i egenskap av styrelsemedlem samt strategisk rådgivare gällande hela verksamheten.

– Jag och Fredrik har känt varandra i många år och vi har en stor ömsesidig respekt för varandras bakgrunder som förläggare, säger Desmond. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med honom och hela Cosmos Music bygga vidare på Scandinavian Songs position som Nordens främsta independentförlag.

Ekander och Desmond kommer nu tillsammans med Scandinavian Songs Creative Director Peo Nylén samt Cosmos Musics A&R-team sätta igång med arbetet att koordinera de två bolagens kreativa verksamheter.

– Det ska bli mycket spännande att få börja plugga in alla mina låtskrivare och producenter i Cosmos A&R-maskineri. Vi har ju tidigare haft mycket stora framgångar i bland annat Japan och övriga Asien, men med Cosmos Musics extra resurser och egna nätverk i såväl London som Los Angeles, så kommer vi nu att börja lägga avsevärt mycket mer fokus västerut, säger Nylén

Scandinavian Songs representerar och administrerar även flera stora internationella independentförlag för Norden, bland andra ImagemMute SongsBudde Music och Global Talent samt även svenska PRMD