Dags att ansöka om notutgivningsstöd
2022.04.01
Dags att ansöka om notutgivningsstöd

Från och med måndag 4 april 2022 kan Stimanslutna musikförlag söka utgivningsstöd för notutgåvor som givits ut under 2021. Observera att det endast är Stimanslutna musikförlag med regelbunden utgivning av noter som kan söka stödet.

Ansökan, som ska göras på Mina Sidor på stim.se, är öppen från 4 april till och med 1 maj. Logga in som musikförläggare på https://www.stim.se/sv/mina-sidor/logga-in och klicka på länken Notutgivningsstöd i sidans vänstermeny. På sidan finns en länk till reglerna för stödet publicerade.

Observera att kostnader som tas upp i ansökan ska specificeras noggrant och kunna styrkas med verifikationer.

Nytt i årets formulär är bland annat att man måste ange om man ger Stim tillåtelse att använda de inskickade notutgåvorna i sin musikutvecklande verksamhet (främst inom promotionverksamhet) eller ej.

Fysiska exemplar av de notutgåvor ni söker stöd för, måste vara Stim tillhanda senast 29 april. Mejlade utgåvor i pdf-format eller andra digitala filer är alltså inte giltiga underlag.

Skicka utgåvorna till:

STIM
att: Mattias Franzén
Box 17092
104 62 Stockholm

Eventuella frågor skickas till: notstod@stim.se