Dags att ansöka om Stims notutgivningsstöd
2018.04.09
Dags att ansöka om Stims notutgivningsstöd

Från och med 3 april 2018 kan Stimanslutna musikförlag söka utgivningsstöd för notutgåvor som givits ut under 2017. Observera att det endast är Stimanslutna musikförlag med regelbunden utgivning av noter som kan söka stödet.

Ansökan, som ska göras på Mina Sidor på stim.se, är öppen 3–24 april 2018. Logga in som musikförläggare på https://www.stim.se/sv/mina-sidor/logga-in och klicka på länken Notutgivningsstöd i sidans vänstermeny. Där finns också reglerna för stödet publicerade. De notutgåvor ni söker stöd för ska vara Stim tillhanda senast 24 april. Skicka dem till:

STIM
att: Mattias Franzén
Box 17092
104 62 Stockholm

Frågor om stödet kan mejlas till: notstod@stim.se

Från och med 3 april 2018 kan Stimanslutna musikförlag söka utgivningsstöd för notutgåvor som givits ut under 2017. Observera att det endast är Stimanslutna musikförlag med regelbunden utgivning av noter som kan söka stödet.

Ansökan, som ska göras på Mina Sidor på stim.se, är öppen 3–24 april 2018. Logga in som musikförläggare på https://www.stim.se/sv/mina-sidor/logga-in och klicka på länken Notutgivningsstöd i sidans vänstermeny. Där finns också reglerna för stödet publicerade. De notutgåvor ni söker stöd för ska vara Stim tillhanda senast 24 april. Skicka dem till:

STIM
att: Mattias Franzén
Box 17092
104 62 Stockholm

Frågor om stödet kan mejlas till: notstod@stim.se