2015.03.18
Dags att söka notutgivningsstöd

Från och med den 16 mars 2015 kan Stimanslutna musikförlag söka utgivningsstöd för notutgåvor som givits ut under 2014. Observera att det endast är Stimanslutna musikförlag med regelbunden utgivning av noter som kan söka stödet.

Ansökan, som ska göras på Mina Sidor på Stims webb, är öppen från 16 mars till och med 13 april 2015. Logga in som musikförläggare på www.stim.se/sv/mina-sidor och klicka på länken Notutgivningsstöd i sidans vänstermeny.

Här finns en PDF med de regler som gäller för stödet.

De notutgåvor ni söker stöd för ska skickas till:

Stim
att: Mattias Franzén
Box 17092
104 62 Stockholm