2012.01.24
Den digitala musikförsäljningen på frammarsch

GLF, Grammofonleverantörernas Förening, presenterar varje år statistik för musikförsäljningen i Sverige och representerar 85-90% av den svenska marknaden för inspelad musik. Under helåret 2011 gick den totala musikförsäljningen i Sverige upp med 0,5 procent. Den digitala försäljningen står idag för 51 procent av den totala musikförsäljningen, en uppgång med hela 65 procentenheter jämfört med förra året. Den digitala musikförsäljningen fortsätter därmed att öka kraftigt i Sverige och 82 procent av den digitala försäljningen kommer från strömmade musiktjänster (66 procent under 2010) och 18 procent kommer från övriga Internettjänster (34 procent under 2010).

Kommentar från Ludvig Werner, VD för IFPI Svenska Gruppen kring statistiken:

"Det är förstås glädjande att den digitala musikförsäljningen visar fortsatt stark tillväxt och att den svenska andelen digital musikförsäljning är så stark i en internationell jämförelse (motsvarande siffra globalt är 32 procent). Det är egentligen bara USA, Norge och Sydkorea som visar siffror liknande de svenska (51 procent). Då mediabilden och branschen är så fokuserad på den digitala marknaden sedan ett par år är det dock nästan mer överraskande att cd:n fortfarande står för nästan hälften av de genererade intäkterna för musikbolagen".

Du kan läsa hela pressreleasen på Ifpi Sveriges webb: www.ifpi.se
Där presenteras också Ifpi:s statistik för hela den globala markanden.