Den svenska musikbranschens intäkter ökar för fjärde året i rad

Sammanfattande intäktsutveckling 2010-2013 (miljarder kronor).

2014.11.25
Den svenska musikbranschens intäkter ökar för fjärde året i rad

På fyra år har den svenska musikbranschens intäkter ökat med 1,5 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning på nästan 25 procent. Enligt en ny rapport från intresseorganisationen Musiksverige visar denna intäktsutveckling en mer positiv trend än tillväxten i Sveriges ekonomi som helhet under perioden 2010-2013.

Under år 2013 uppgick den svenska musikbranschens intäkter i Sverige och från utlandet till 7,6 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning på knappt tio procent från föregående år.

Musikexporten stod för 16 procent av den totala omsättningen eller 1,2 miljarder kronor. Störst andel av exportintäkterna inbringade det upphovsrättsliga området till följd av att svensk musik spelas utomlands i bakgrunden på restauranger och i butiker eller på radio, tv, eller online.

Upphovsrättsliga intäkter stod för 27 procent av intäkterna på den inhemska marknaden och exportmarknaden sammantaget, och ökade med sex procent till 2,1 miljarder kronor.

Totala intäkter från inspelad musik uppgick till 1,7 miljarder kronor. Ökningen på sex procent jämfört med föregående år är hänförlig till onlineområdet som fortsatte att växa, om än inte med lika hög tillväxttakt som tidigare. På den inhemska marknaden stod den strömmade musikförsäljningen av 75 procent.

Konsertintäkterna på 3,8 miljarder kronor utgjorde i likhet med tidigare år den största andelen av den totala omsättningen med 51 procent av intäkterna.

– Det är positiva siffror som visar att branschen går åt rätt håll. Ett resultat av fler lagliga digitala tjänster och fler samarbeten, både nationellt och internationellt, som riktar fokus på de som skapar och framför musiken, samtidigt som vi svenskar fortsätter att skriva och ge ut fantastisk musik. En stark upphovsrätt som står på rättighetshavarnas sida och som möjliggör en inkomst för musikskaparna och för de aktörer som investerar i musiken är den viktigaste förutsättningen för musikbranschens framtida utveckling och existens, säger Monica Ekmark, ordförande Musiksverige.

 

 

På fyra år har den svenska musikbranschens intäkter ökat med 1,5 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning på nästan 25 procent. Enligt en ny rapport från intresseorganisationen Musiksverige visar denna intäktsutveckling en mer positiv trend än tillväxten i Sveriges ekonomi som helhet under perioden 2010-2013.

Under år 2013 uppgick den svenska musikbranschens intäkter i Sverige och från utlandet till 7,6 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning på knappt tio procent från föregående år.

Musikexporten stod för 16 procent av den totala omsättningen eller 1,2 miljarder kronor. Störst andel av exportintäkterna inbringade det upphovsrättsliga området till följd av att svensk musik spelas utomlands i bakgrunden på restauranger och i butiker eller på radio, tv, eller online.

Upphovsrättsliga intäkter stod för 27 procent av intäkterna på den inhemska marknaden och exportmarknaden sammantaget, och ökade med sex procent till 2,1 miljarder kronor.

Totala intäkter från inspelad musik uppgick till 1,7 miljarder kronor. Ökningen på sex procent jämfört med föregående år är hänförlig till onlineområdet som fortsatte att växa, om än inte med lika hög tillväxttakt som tidigare. På den inhemska marknaden stod den strömmade musikförsäljningen av 75 procent.

Konsertintäkterna på 3,8 miljarder kronor utgjorde i likhet med tidigare år den största andelen av den totala omsättningen med 51 procent av intäkterna.

– Efterfrågan på svensk musik är fortsatt stark både på hemmamarknaden och utomlands och intäktsutvecklingen är övergripande positiv. En kombination av ökat onlinelyssnande och konsertbesökande är en förklaring till de ökade intäkterna, säger Linda Portnoff, ekonomie doktor och t.f. verksamhetschef Musiksverige.

– Det är positiva siffror som visar att branschen går åt rätt håll. Ett resultat av fler lagliga digitala tjänster och fler samarbeten, både nationellt och internationellt, som riktar fokus på de som skapar och framför musiken, samtidigt som vi svenskar fortsätter att skriva och ge ut fantastisk musik. En stark upphovsrätt som står på rättighetshavarnas sida och som möjliggör en inkomst för musikskaparna och för de aktörer som investerar i musiken är den viktigaste förutsättningen för musikbranschens framtida utveckling och existens, säger Monica Ekmark, ordförande Musiksverige.

Läs hela rapporten här.