2012.07.02
Export Music Sweden förändrar verksamheten

Syftet med förändringen är att fler musiker, musikföretag och musikskapare ska kunna ta del av verksamheten och i förlängningen få ökade intäkter från utlandet.

Den nya inriktningen innebär:

  • Information och utbildning till den svenska musikbranschen om hur man exporterar musik
  • Information till utländska journalister och musikbokare om den svenska musiken
  • Stärkt samarbete med Norden och med andra kulturella och kreativa näringar

Export Music Swedens nya verksamhet beräknas starta 1 januari 2013 och är till för alla medlemmar i och anslutna till Stim, SAMI och Ifpi, oavsett musikgenre och grad av kommersialitet.

Export Music Sweden får den 1 juli en ny styrelse med ett ordförandeskap som roterar mellan ägarorganisationerna. Styrelsen har samma sammansättning som i intresseorganisationen Musiksverige.

– Branschövergripande samarbete har visat sig fungera bra och gynna alla medlemmar. Vi har i Musiksverige hittat en diskussionsplattform som är väldigt lyckosam. Därför vill vi överföra den formen av samarbete även till musikbranschens exportkontor, säger Jan Granvik, ordförande för SAMI och Export Music Swedens nya ordförande.

I samband med beslutet om verksamhetsförändring har Export Music Swedens vd Anders Hjelmtorp valt att avsluta sitt uppdrag.

– Under sju framgångsrika år har jag haft förmånen att jobba med svensk musik runtom i världen, det har varit en spännande och glädjande tid. Under hösten kommer jag att avsluta några påbörjade internationella aktiviteter, därefter väljer jag att gå vidare till andra utmaningar, säger Anders Hjelmtorp, avgående vd för Export Music Sweden.

Rekrytering av en ny vd sker under hösten 2012.