2016.05.03
Föreningsstämma 28/4

Torsdagen den 28/4 ägde Musikförläggarnas föreningsstämma rum i Stockholm. Stämman biföll valberedningens förslag gällande val av styrelseledamöter och valde Åsa Enström, Eric Hasselqvist, Gunnar Helgesson och Lars Karlsson till ordinarie ledamöter för en tid av två år.

Styrelsens sammansättning är därmed följande:

  • Monica Ekmark, Universal Music Publishing, ordförande (1 år kvar)
  • Niclass Björlund, Edition Björlund, ledamot (1 år kvar)
  • Eva Karman Reinhold, Smilodon Songs, ledamot (1 år kvar)
  • Kerstin Mangert Sturk, ledamot (1 år kvar)
  • Patrik Sventelius, Sony/ATV Music Publishing, ledamot (1 år kvar)
  • Åsa Enström, BMG Scandinavia, ledamot (2 år kvar)
  • Eric Hasselqvist, Publishing Company TEN, vice ordförande (2 år kvar)
  • Gunnar Helgesson, Gehrmans Musikförlag, ledamot (2 år kvar)
  • Lars Karlsson, Warner/Chappell Music Scandinavia, ledamot (2 år kvar)