2011.10.14
Förlängning av skyddstiden

Europeiska unionens officiella tidning har nu publicerat Europaparlamentets direktiv om skyddstidsförlängning och harmonisering.

Läs direktivet i sin helhet här.

Några viktiga punkter:

(7) "Skyddstiden för upptagningar av framföranden och för fonogram bör därför förlängas till 70 år efter den relevanta händelsen."

(19) Följdaktligen är harmoniseringen av skyddstiden för musikverk med text, vars text och musik skapats i syfte att användas tillsammans, ofullständig, något som ger upphov till hinder för den fria rörligheten för varior och tjänster, exempelvis när det gäller kollektiv rättighetsförvaltning över nationsgränserna. För att se till att sådana hinder avskaffas bör samma harmoniserade skyddstid tillämpas i samtliga medlemsstater för alla sådana verk som omfattas av ett skydd det datum då medlemsstaterna är skyldiga att införliva detta direktiv i sin nationella lagsiftning.