2019.02.15
Framsteg i EU - beslutsfattarna på god väg att stärka skyddet för musikskapare

Onsdag den 13 februari kom EU-kommissionen, Europaparlamentet och Rådet fram till en överenskommelse gällande det nya upphovsrättsdirektivet.

Musikförläggarnas VD, Elisabet Widlund Fornelius, kommenterar utvecklingen:

”Efter många år av hårt arbete, verkar det nu som att vi är nära vårt mål att upphovsrätten ska gälla även på nätet. Nu är det tydliggjort att de stora, kommersiella digitala tjänsterna (och inte privatpersonerna) är upphovsrättsligt ansvariga när de sprider musik. Det står också att de måste teckna licenser med musikskaparna för att kunna sprida musiken. Det innebär att mer musik kan spridas, samtidigt som mer pengar kan komma tillbaka till musikskaparna.

Vi har hela tiden stått fast vid, att det är helt absurt att andra kan tjäna oerhört stora pengar på musikskaparnas verk medan musikskaparna själva får småsmulor. Det är helt klart att det finns ett stort kommersiellt värde i att sprida musik, och detta värde kommer nu att kunna tillfalla musikskaparna i högre utsträckning.

Vi ser det som ett mycket stort, ja avgörande, framsteg att beslutsfattarna i EU är på väg att stärka skyddet för musikskapare och att de snart tydliggjort lagstiftningen för hur musik får användas av stora, kommersiella tjänster.

Även om vi inte sett direktivstexten i sin helhet ännu, får vi intrycket av att beslutsfattarna i den senaste förhandlingen i hög grad har lyssnat på olika intressegrupper. Till exempel finns det tydligare skrivningar om att direktivet bara gäller i begränsad omfattning för startups och att det inte får orsaka inskränkningar i den personliga integriteten eller yttrandefriheten, vilket är mycket bra. Det är ju inte privatpersoner eller små nystartade företag som ska ”drabbas” av direktivet, utan stora digitala tjänster som tjänar pengar på andras verk.”