2015.02.05
Framtidens musikpris

Musikbranschen går samman kring ett nytt pris i tre kategorier för att belysa behovet av satsningar på musikskapande i tidigt skede hos barn och unga, samt belöna de eldsjälar som gör det möjligt.  Framtidens Musikpris  tilldelas dem som i dag skapar möjligheter för ett rikt framtida musikliv: pedagoger, organisationer, ensembler samt för barn och unga som tar egna initiativ. Pristagarna väljs ut genom en riksomfattande nomineringsprocess på www.framtidensmusikpris.se där allmänheten får säga sitt, följt av juryarbete där pristagarna utses. Vinnarna presenteras vid en stor ceremoni på Swedish Music Hall of Fame på Djurgården den 19 augusti.

I juryn finns representanter från bland andra RUM (Riksförbundet Unga Musikanter), SMoK (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd), Swedish Music Hall of Fame, Musikförläggarna, Statens Musikverk och Spotify (se samtliga längre ned).

Framtidens Musikpris ska lyfta fram de bakomliggande faktorer, personer och organisationer som möjliggör bredden och spetskompetensen inom svenskt musikliv, det som ibland kallas det svenska musikundret. I och med att Sverige har en stark ställning på den internationella musikkartan är det på tiden att vi uppmärksammar de eldsjälar som bygger vår rika musiknation från grunden.

Framtidens Musikpris verkar för att lyfta fram  behovet av satsningar kring barn och ungas tillgång till musikutövande, samt belöna dem som gör det möjligt. Pristagare utses i tre kategorier: "Enastående pedagogisk gärning", "Bästa ungdomsinitiativ", samt "Nyskapande innovativt projekt".

Det är lätt att ta det svenska musikundret för givet, men var sker tillväxten i dag? Hur ser det ut för barn och unga som vill utöva musik och ta musiklektioner?

Anna Edlund, förbundsordförande, Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) som är arrangör och en av initiativtagarna till Framtidens Musikpris:
- RUM driver priset långsiktigt för att uppmärksamma ungas initiativ och vilja till engagemang. Att vara med i ett band, ensemble, arrangera evenemang eller arbeta i en förening ger så mycket mer än bara aktiviteten i sig. Unga bygger gemenskap, trygghet, praktiserar demokrati och utvecklas samtidigt som person och grupp. Genom priset vill vi uppmärksamma goda exempel och visa uppskattning till de som engagerar sig och ger fler unga möjlighet att utvecklas genom musik.

Torgny Sandgren, generalsekreterare, Sveriges Musik- och Kulturskoleråd:
- Vi kan se ett stort och stabilt intresse för kulturskoleverksamhet. De allra flesta musik- och kulturskolor har en hög ambitionsnivå för att utveckla och förnya sin verksamhet.  Ett bekymmer är att barns möjligheter till kulturutövande är väldigt beroende av var man bor. Det är lite av ett lotteri vilket vi ser som mycket problematiskt. I vissa kommuner saknas kulturskolor helt och många kommuner har ett väldigt begränsat utbud av kurser och annan verksamhet. Därför är den här diskussionen och priset så viktigt.

Bostadsort och föräldrars plånböcker samt personliga engagemang kan ibland avgöra om barn och unga får tillgång till musikutbildning, vilket är problematiskt. Framtidens Musikpris vill lyfta denna viktiga fråga och skapa debatt kring varför musikutövandet är så avgörande att belysa ur flera aspekter. Flera studier har visat att barn som aktivt ägnar sig åt musik klarar skolan bättre än andra barn. Musiken har också visats påverka motivation och social kompetens inte minst under körsång och dans. Att njuta av musik kan leda till att musiken "tar överhand" och leder till minskad stress. Musiken blir därigenom terapeutisk och har visat kunna motverka utvecklingen av och lindra mental ohälsa.  Man har också sett att musikträning stärker olika förmågor som behövs för att lära sig språk.

Gunnar Bjursell, professor emeritus vid Karolinska Institutet:
- Musikutövande förändrar hjärnan, på liknande sätt som fysisk träning stärker våra muskler, och leder till bättre arbetsminne och ökar inlärningsförmågan för språk och matematik. Att tidig musikträning dessutom har livslång effekt innebär att vi tar ett stort ansvar om man inte tidigt satsar på kraften i de estetiska ämnena.

Nomineringsprocessen är nu igång på www.framtidensmusikpris.se och pågår till den 12 april.

Organisationen bakom Framtidens Musikpris består av Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) som är dess arrangör. Projektledning av priset sker i ett nära samarbete med Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) och Swedish Music Hall of Fame. De samarbetspartners som stödjer priset och medverkar med representant i juryn är RUM, SMoK, Swedish Music Hall of Fame, SKAP, Musikförläggarna, Statens Musikverk, SYMF, Svensk Scenkonst och Spotify.