2015.06.16
Godkänd konkurrensprövning för samarbete mellan Stim, PRS och GEMA

De tre upphovsrättsorganisationerna Stim, PRS for Music (Storbritannien) och GEMA (Tyskland) har efter EU-kommissionens konkurrensprövning idag fått klartecken att inleda ett samarbete, i syfte att licensiera och hantera musikrättigheter på ett europatäckande plan.

Det internationella samarbetet kommer att erbjuda både övriga upphovsrättsorganisationer, digitala musiktjänster och rättighetshavare möjlighet att som kunder dra nytta av det nya kombinerade utbudet av tjänster och datasystem för rättighetsförvaltning. Målet är att denna så kallade ”rättighetshubb” ska kunna effektivisera och förenkla gränsöverskridande licensiering och förvaltning av musikrättigheter.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande HÄR.