2023.08.24
Grattis på 80-årsdagen Björn Ehrling

En av våra medlemmar har nyligen firat sin hedervärda 80-årsdag. Björn Ehrling, förlagschef vid Ehrlingförlagen, har inte bara varit en aktiv del av förlags- och notutgivningsbranchen sedan 1960-talet, utan har också varit med och spelat en betydande roll i utvecklingen av dagens musikförlagsvärld. Förutom att gratulera honom på denna speciella dag, har Musikförläggarna också haft äran att intervjua honom om hans omfattande erfarenheter och insikter från sin långa karriär i branschen.

Grattis på födelsedagen och stort tack för att du tar dig tid att dela denna milstolpe med oss! När du ser tillbaka på din karriär inom musikförlaget, vad skulle du säga är de mest minnesvärda ögonblicken eller prestationerna?

– Jag och min bror, kompanjon Staffan, lanserade år 1969 ett helt nytt läromedel i musik för grundskolans mellanstadium. Det blev en stor framgång och därför byggdes det ut för både lågstadiet, högstadiet och gymnasiet. Tidigare dominerades ämnet av de stora läromedelsförlagen, men detta blev början på att musikförlagen tog över denna marknad, vilket var mycket glädjande. För ett mindre och oberoende förlag innebar detta ett nytt ben att stå på och utveckla vid sidan om att vårda vår back-katalog av svenska och utländska copyrights.

Att fylla 80 år är verkligen en bemärkelsedag. Hur har du sett på förändringarna inom musik- och notbranschen under åren? Finns det några specifika trender eller utmaningar som har påverkat ditt arbete som förlagschef?

– Vi var tidigt inriktade på att förse marknaden med olika typer av notutgåvor, både egenproducerade och importerade via ett antal agenturer. Våra kunder var musikhandlare, skolor, orkestrar, körer och musikinstitutioner. En utmaning har naturligtvis varit all olaglig kopiering, framför allt inom skolan. Men redan år 1973 tecknades avtal med både grundskolan och kulturskolan som har gett oss kompensation och möjliggjort fortsatt utgivning. Numera sker allt mer av spridningen via e-handel och digitala plattformar.

Som musikförlagschef har du troligtvis samarbetat med många talangfulla låtskrivare och musikkreatörer genom åren. Finns det några samarbeten eller projekt som sticker ut för dig och som du känner dig särskilt stolt över?

– Det är svårt för mig att välja ut någon som sticker ut särskilt. Kanske av sentimentala skäl Martin Contra, som skrev låten "ABC" år 1986. Den nådde "bara" femte plats i Melodifestivalen, men är fortfarande aktuell både i reklam och i nya covers. På notsidan koncentrerade vi oss på pedagogisk utgivning inriktad mot kulturskolan. Dessa utgåvor hade ofta lång livslängd och blev därför lönsamma att producera. Vi engagerade alltid två erfarna musiklärare för varje utgåva. Jag väljer att nämna Lars Axelsson, som skrev skolor för både piano och klarinett. Hans repertoarkunnande kom även till användning som redaktör för en framgångsrik serie med enkla låtar för både piano/keyboard, gitarr och ukulele.

En 80-årsdag kan ses som en tidpunkt för reflektion och eftertanke. Vilka lärdomar har du dragit från din karriär och hur har de format ditt förhållningssätt till not- och musikbranschen samt ditt arbete som förlagschef?

– Jag har alltid sett det som en stor förmån att få arbeta med mitt huvudintresse. Min bror och jag tog över förlaget efter vår far, Thore Ehrling, och har utvecklat det utifrån våra förutsättningar. Som en mindre oberoende aktör har detta naturligtvis inneburit många anpassningar, inte minst i förhållande till de framväxande "multisarna". Till exempel startade vi och drev Chappell Music Nordiska AB (idag Warner Chappell Music Scandinavia), vilket blev det första "multis"-dotterbolaget i vårt territorium.

Musik är ofta en kraftfull källa till inspiration och glädje för människor runt om i världen. Vilken betydelse har musik haft i ditt eget liv, både personligen och professionellt?

– Jag har inte utövat musik professionellt. Däremot var jag i tidiga år mycket jazzintresserad. En vän till min far arrangerade konserter och gav mig biljetter till alla de stora artisterna, som till exempel Louis Armstrong, Count Basie och Duke Ellington. Senare blev det även popkonserter med artister som Supremes, Aretha Franklin, Roy Orbison, James Brown, Otis Redding, David Bowie och Earth Wind & Fire. Så småningom även opera, vilket är ett intresse som är lätt att ta med sig på resor.

Vilka personer har inspirerat och influerat dig mest under din karriär inom musikförlaget? Finns det några specifika mentorer eller förebilder som du skulle vilja nämna?

– En tidig inspirationskälla var Ki Sylwan, som kom till föreningskansliet från förlaget Reuter & Reuter. Han var mycket duktig och erfaren inom detta område. En samtida var Sture Borgedahl, som startade Air Music. Han hade både noterfarenhet från Nordiska Musikförlaget och tillgång till en stark popkatalog från det engelska moderbolaget. Han var också bland annat Thomas Ledins första förläggare. Jag vill också gärna nämna branschkollegan Ingmar Hahne, som började sin bana på skiv- och nothandeln Svala & Söderlund i Konserthuset. Han kom till Intersongförlagen, gick till Notservice som i sin tur övertogs av Ingmar och Urban Dahlberg och bytte namn till Notfabriken. Ingmar breddade begreppet sång-/visbok när han tidigt gav ut serien Vispop, som kom att bli och fortfarande är en klassiker.

Som musikförlagschef har du säkerligen sett musikens kraft och förmåga att förändra och påverka människor. Finns det några berättelser eller ögonblick där du har sett hur musik har haft en djup inverkan på någons liv, som du skulle vilja dela med oss?

– I det lilla sammanhanget behöver jag egentligen bara gå till mig själv. Mina tidigaste jazzkonserter var mycket starka upplevelser som jag gärna återvänder till. Självklart finns det massor av andra exempel på liv som har förändrats under musikens inverkan. Ett för mig näraliggande exempel skulle kunna vara Alice Babs, som hon beskrivs i filmen "Swing it, magistern". Men jag tror att de flesta i sin släkt eller i sitt umgänge har exempel på personer som har påverkats på detta livsavgörande sätt.

Till sist, vad är dina planer och ambitioner för framtiden? Ser du fram emot att fortsätta vara involverad i musikbranschen eller har du andra spännande projekt på gång?

– Vi har anpassat vår verksamhet så att vi har gjort oss oberoende av personal, förutom min fru Ewa. En gång i tiden hade vi närmare 20 anställda, men då drev vi rörelsen på ett mycket mer omfattande sätt. Exempelvis en på den tiden branschdominerande produktionsmusikverksamhet. Några nya projekt ser vi inte framför oss, utan vi fortsätter att tills vidare vårda våra rättigheter i de tre förlagen Thore Ehrling Musik AB, Nils-Georgs Musikförlags AB och Edition Sylvain AB.