2012.02.23
Kampen mot piratkopieringen

När Högsta Domstolen nyligen meddelade att de inte medger prövningstillstånd för Pirate Bay-målet står hovrättens dom från 2010 fast. Det innebär fängelsestraff upp till tio månader för männen bakom fildelningstjänsten The Pirate Bay, Fredrik Neij, Peter Sunde och Carl Lundström. Dessutom ska de tillsammans betala 46 miljoner kronor i skadestånd. Brottet de fällts för är medhjälp till brott mot upphovsrättslagen.

- Vi var övertygade att de skulle bli fällda men piraterna hävdade i det längsta att den plattform de använde för att tillhandahålla upphovsrättsskyddat material var laglig, säger Henrik Pontén, jurist på Rättighetsalliansen.

Den nybildade organisationen Rättighetsalliansen är en avknoppning från Antipiratbyrån. I organisationen kan alla typer av kreatörer och upphovsrättsägare bli medlemmar och ge den uppdrag att säkra bevisningen att ett verk har blivit olagligt delat.

- Domen förenklar och i viss mån revolutionerar vårt fortsatta arbete. Domstolen har till exempel tagit fasta på att det är brottsligt att tillhandahålla uppkoppling, vilket nätoperatörer som Telia gör. En förutsättning för fällande dom är uppsåt, alltså kännedom att någon tillhandahåller olagligt material genom kablarna. Om vi meddelar en internetoperatör att någon gör detta och operatören inte vidtar åtgärder är de skyldiga till medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Hittills har nätoperatörerna sagt att de olagliga filerna är ett problem, men de gör ingenting åt det av rädsla för att tappa kunder, menar Henrik.

Rättighetsalliansen har tidigare fokuserat på att få de avancerade piraterna i toppen fällda. Nu går de vidare på mellanskiktet, vilket utgörs av 150 illegala fildelningstjänster med svensk anknytning som kan liknas vid små Pirate Bays. Bottenskiktet och det tredje steget är alla andra som sitter hemma och fildelar illegalt.

- Att det är olagligt att dela med sig av det som andra har upphovsrätten till är självklart, men vad vi ska testa nu är hur mycket man måste bidra för att domstolen ska anse att det rör sig om medverkan. Alla som hjälper till på ett eller annat sätt kan fällas. Det är till exempel brottsligt att förse en illegal tjänst med internetuppkoppling eller pengar eller lokal om du vet att det förekommer olaglig fildelning.

Illegal fildelning är antagligen Sveriges mest omfattande brott med 64 miljoner nedladdade filmer per år förutom all nedladdning av musik, böcker, spel och annat.

- Det har nog varit en riktig analys fram till nu att upptäckanderisken är minimal, men det är vår sak att ändra på det. Även om polisen fortfarande har begränsade resurser har de trots allt ökat kraftigt under senare och fler och fler stoppas tack vare detta. De flesta människor är nog inte är beredda att sitta i fängelse för att titta på gratis film. Flera av de större fildelarna har redan lagt ned sin verksamhet och i vissa fall räcker det för oss att informera dem om konsekvenserna för att de ska upphöra.

Rättighetsalliansen tar fram de ip-adresser varifrån en film har laddats upp. Polisen får uppgift från internetleverantören vem ip-adressen tillhör och gör sedan husrannsakan. Själva filmen måste finnas i personens dator för beviskraft i en domstol. Ett tiotal större tillslag har skett på senare tid och brottet är allvarligare ju mer material som är delat.

- Illegal fildelning har ökat i takt med att fler skaffar bredband, men nu verkar det ha stagnerat. Det blir intressant att se vad som händer nu när rättsväsendet börjar komma ikapp. Folk vet inte ännu vilket ben de ska stå på. Vi märker att lagar och domar har effekt, till skillnad från information om att fildelning är olagligt vilket inte verkar beröra människor. Rättighetsalliansen kan vara samordnande för att driva juridiska processer men det saknas en samordnande kraft som kan argumentera för kreatörerna och mycket mer borde göras för att ta vara på deras intressen.

Enligt Henrik Pontén ligger svensk lagstiftning på upphovsrättsområdet ungefär fyra år efter övriga Europa. På europeisk nivå förs en hård kamp för upphovsrätten, medan det i Sverige finns starka röster som vill stoppa lagarna. Härnäst kommer en ny lag som ger polisen rätt till abonnentuppgifter utan att något särskilt straffvärde måste föreligga.

- Det konstigaste är nästan allt prat om att den personliga integriteten hos fildelarna skulle kränkas. Vi ser inte allt som finns i personens dator, det enda vi ser är att personen olagligen har tillhandahållit en film. Den integritet som kränks är snarast upphovsrättsägarens men det budskapet är svårt att nå ut med.

Hedda Lapidus