Kulturministern: Vi måste höja kunskapen om upphovsrätten
2016.03.16
Kulturministern: Vi måste höja kunskapen om upphovsrätten

Idag startade Kulturskolerådets rikskonferens i Luleå. En konferens som samlar hundratals deltagare från hela landet för att diskutera och utbyta erfarenheter i syfte att utveckla musik- och kulturskolans verksamhet. Kulturminister Alice Bah Kuhnke var på plats för att bland annat prata om de 100 extra miljoner som regeringen årligen, från och med 2016, valt att satsa på musik- och kulturskolan för att höja kvaliteten och sänka avgifterna. En efterlängtad satsning som vi på Musikförläggarna är mycket glada över.

När Musikförläggarnas vd Elisabet Widlund träffade Alice Bah Kuhnke på dagens presskonferens passade hon på att fråga hur Kulturministern ser på bristen på kunskap om upphovsrätt bland eleverna.

Förutom att stärka kulturskolan är det viktigt att barn växer upp och förstår vilka rättigheter de har, både som skapare själva, men också hur man kan hantera och respektera andra människors upphovsrätt. För oss är det viktigt att stärka kunskapen om hur upphovsrätt kring musik faktiskt fungerar.

Hur ser du på det och vad skulle du vilja göra där? 

– I de få studier som gjorts är det alltför många unga som inte vet om att de ibland bryter mot upphovsrätten, sa Alice Bah Kuhnke. Men när de fått information om vad som faktiskt gäller, och när de förstår att det handlar om en kulturarbetare som inte fått betalt i slutändan, så har ju en värderingsförskjutning gjorts. Det är uppenbart att vi, på olika sätt, behöver jobba med att höja kunskapen.

– Just nu har vi ett pågående arbete med rundabordssamtal där hela näringskedjan är samlad runt samma bord. Där sitter allt ifrån Google, Telia till branschorganisationer och så vidare. I den här gruppen har jag utsett Helena Dyrssen, som är överdirektör på Skatteverket, att leda ett arbete för att ta fram förslag på hur vi i Sverige ska arbeta utifrån befintlig lagstiftning med alla de här verktygen som finns och som har prövats i andra länder. Senast den 1 juni ska hon lämna sina förslag till mig.

Linda Portnoff, vd för Musiksverige, deltar i rundabordssamtalen som representant för Musikförläggarna och för Musiksveriges övriga medlemmar.

Idag startade Kulturskolerådets rikskonferens i Luleå. En konferens som samlar hundratals deltagare från hela landet för att diskutera och utbyta erfarenheter i syfte att utveckla musik- och kulturskolans verksamhet. Kulturminister Alice Bah Kuhnke var på plats för att bland annat prata om de 100 extra miljoner som regeringen årligen, från och med 2016, valt att satsa på musik- och kulturskolan för att höja kvaliteten och sänka avgifterna. En efterlängtad satsning som vi på Musikförläggarna är mycket glada över.

När Musikförläggarnas vd Elisabet Widlund träffade Alice Bah Kuhnke på dagens presskonferens passade hon på att fråga hur Kulturministern ser på bristen på kunskap om upphovsrätt bland eleverna.

Förutom att stärka kulturskolan är det viktigt att barn växer upp och förstår vilka rättigheter de har, både som skapare själva, men också hur man kan hantera och respektera andra människors upphovsrätt. För oss är det viktigt att stärka kunskapen om hur upphovsrätt kring musik faktiskt fungerar.

Hur ser du på det och vad skulle du vilja göra där? 

– I de få studier som gjorts är det alltför många unga som inte vet om att de ibland bryter mot upphovsrätten, sa Alice Bah Kuhnke. Men när de fått information om vad som faktiskt gäller, och när de förstår att det handlar om en kulturarbetare som inte fått betalt i slutändan, så har ju en värderingsförskjutning gjorts. Det är uppenbart att vi, på olika sätt, behöver jobba med att höja kunskapen.

– Just nu har vi ett pågående arbete med rundabordssamtal där hela näringskedjan är samlad runt samma bord. Där sitter allt ifrån Google, Telia till branschorganisationer och så vidare. I den här gruppen har jag utsett Helena Dyrssen, som är överdirektör på Skatteverket, att leda ett arbete för att ta fram förslag på hur vi i Sverige ska arbeta utifrån befintlig lagstiftning med alla de här verktygen som finns och som har prövats i andra länder. Senast den 1 juni ska hon lämna sina förslag till mig.

Linda Portnoff, vd för Musiksverige, deltar i rundabordssamtalen som representant för Musikförläggarna och för Musiksveriges övriga medlemmar.